Ηράκλειο 21-4-2023

Ερώτηση

Προς την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ:  Προτάσεις Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ηρακλείου Κρήτης

Σε επιστολή του ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ηρακλείου Κρήτης αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών βρίσκονται αντιμέτωπα με το σοβαρό πρόβλημα των παράνομων ιδιαίτερων μαθημάτων.
Με την επιστολή θα θέλανε, να θέσουμε υπόψη στοχευμένες προτάσεις, οι
οποίες σκοπό έχουν αφενός να προφυλάξουν τους γονείς και τα παιδιά από
εκπαιδευτές (;), οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν κατέχουν τα απαραίτητα
προσόντα, στερούνται δηλαδή την ικανότητα και τη γνώση, να διδάξουν, και οι
οποίοι δεν έχουν πιστοποιηθεί όχι μόνο για την επιστημονική τους κατάρτιση,
αλλά και την ψυχική τους υγεία και για το ποινικό τους μητρώο και αφετέρου να
περιορίσουν την τεράστια φοροδιαφυγή που δημιουργείται από τα παράνομα
ιδιαίτερα μαθήματα.

Προτείνουνε λοιπόν:

1) Εκτός της πιστοποίησης, την οποία οι διδάσκαλοι ξένων γλωσσών κατ’
οίκον οφείλουν να έχουν, έχοντας αποκτήσει την αντίστοιχη άδεια από
τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την προσκόμιση όλων
των τυπικών στοιχείων, να προσκομίζουν επιπλέον στην εν λόγω
υπηρεσία την αντίστοιχη έναρξη επαγγέλματος τους από την εφορία
και μια βεβαίωση εγγραφής τους στον ΕΦΚΑ, προκειμένου να
ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο μητρώο αυτής, ούτως ώστε στη
συνέχεια να δραστηριοποιηθούν ως διδάσκαλοι κατ’ οίκον μαθημάτων
έχοντες τα αναγκαία και απαραίτητα προσόντα.

2) Κάθε αγγελία μαθημάτων που αναρτάται/δημοσιεύεται να συνοδεύεται
από έναν μοναδικό κωδικό, ο οποίος θα συνιστά και τον αριθμό
πιστοποίησης του διδάσκοντος. Με αυτό τον τρόπο οι γονείς θα μπορούν να ενημερωθούν για τις ικανότητες, και τα προσόντα του εκπαιδευτή αλλά και το κράτος θα περιορίσει την υψηλή φοροδιαφυγή.

3) Τέλος, επειδή το πρόβλημα αυτό, δημιουργεί μεγάλη έλλειψη
εξειδικευμένου προσωπικού στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, προτείνουνε
να υπάρχει η δυνατότητα με νομοθετική ρύθμιση, να απασχολούνται
αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι καθηγητές του Δημοσίου για
συγκεκριμένο αριθμό ωρών, νόμιμα στα Κέντρα, ως αυτό ίσχυε
παλαιότερα.
Ερωτάστε κα. Υπουργέ:

Θα λάβετε υπόψη τις προτάσεις του συλλόγου;

Θα δώσετε τη δυνατότητα στους αναπληρωτές ή ωρομίσθιους καθηγητές του Δημοσίου να απασχολούνται για συγκεκριμένο αριθμό ωρών, νόμιμα στα Κέντρα, ως αυτό ίσχυε παλαιότερα;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης