Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη την  Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε έκδοση ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

 

Το ψήφισμα αναφέρει ότι «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ζητά από την Κυβέρνηση:
• Την απόσυρση του νομοσχεδίου που μετατρέπει τα πέντε μεγάλα μουσεία
της χώρας σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

 • Την ενίσχυση του δημόσιου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μουσείων
  και των αρχαιολογικών χώρων με επαρκή χρηματοδότηση και προσλήψεις
  προσωπικού
  • Τη διατήρηση του δημόσιου ελέγχου και σχεδιασμού της μουσειακής
  πολιτικής, χωρίς παρεμβάσεις από χορηγούς και από εξωπολιτιστικούς
  παράγοντες», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.