Ηράκλειο, 19-1-2023

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Τουρισμού

Θέμα:  Στελέχωση του ΕΟΤ και ένταξη στους δικαιούχους των bonus δημοσίων υπαλλήλων

 

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αναφέρει ότι το Π.Δ του Οργανισμού του ΕΟΤ 72/2018 προβλέπει 314 οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού και με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου. Αυτή την στιγμή στον Οργανισμό λόγω συνταξιοδότησης, αποσπάσεων σε άλλους φορείς, μετατάξεων λόγω κινητικότητας, υπάρχει μεγάλη μείωση του προσωπικού με αποτέλεσμα να εργάζονται 206 υπάλληλοι.

 

Ο αριθμός αυτός θα μικρύνει ακόμα περισσότερο την επόμενη τριετία λόγω
μεγάλου κύματος αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης. Λόγω των αναγκών, που έχουν δημιουργηθεί στον Οργανισμό από την συνεχή μείωση του ανθρώπινου δυναμικού και, επειδή ο αριθμός των υπαλλήλων, που ζητείται κάθε χρόνο από την Υπηρεσία να προσληφθεί, δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο στις ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη τις αποχωρήσεις.

 

 

Επίσης, να επισημανθεί ότι η ένταξη του προσωπικού του Οργανισμού στους δικαιούχους των πρόσθετων ανταμοιβών παραγωγικότητας για τους Δημόσιους Υπαλλήλους ως μπόνους με το 15% του ετήσιου βασικού μισθού τους και την καταβολή μηνιαίου βοηθήματος, επιδόματος λόγω της μεγάλης & άνισης οικονομικής μεταχείρισης, που υπάρχει στον Δημόσιο Τομέα, ανά Υπουργείο, Ανεξάρτητες Αρχές, Φορείς, Εθνικές Επιτροπές με αποτέλεσμα το ” Ενιαίο Μισθολόγιο “αποτελεί κενό γράμμα.”.

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα σχετικά με τους
δικαιούχους πρόσθετων ανταμοιβών για διάφορους λόγους και αιτιολογίες (πχ
επίτευξη στόχων) διαπιστώνεται, ότι οι εργαζόμενοι στον Ελληνικό Οργανισμό
Τουρισμού δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες, που προβλέπεται να
ανταμειφθούν με τον τρόπο αυτό.

 

 

Μεγάλη συμβολή στα αποτελέσματα που έχει επιφέρει ο τουρισμός στη χώρα  έχουν οι εργαζόμενοι στον Ε.Ο.Τ, που με την σημαντική τεχνογνωσία, εμπειρία και εργατικότητα, είτε υπηρετούν στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό αποτελούν μια αναντικατάστατη προϋπόθεση για το επίτευγμα αυτό.

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν προσλαμβάνεται εξειδικευμένο
προσωπικό στον ΕΟΤ, λόγω της σημαντικής μείωσης του τα τελευταία χρόνια
μέσω συνταξιοδότησης, κινητικότητας κλπ.;

 

Υπάρχει κάποιο σχέδιο από την κυβέρνηση για την αύξηση του προσωπικού
του ή μήπως η συνεχής μείωσή του εξυπηρετεί κάποια άλλα συμφέροντα, ως
προς λειτουργία του, και την συνέχειά του;

 

Προτίθεται να εντάξει το προσωπικό του Ε.Ο.Τ στις κατηγορίες των Δημοσίων
Υπαλλήλων που, λόγω επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων, θα ανταμειφθούν με
μπόνους 15% επί του ετήσιου βασικού μισθού, αναγνωρίζοντας έτσι τη
συμβολή του στη θετική πορεία του Τουρισμού, σε σχέση με άλλους κλάδους
της Οικονομίας;

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης