ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα:  Παράταση υλοποίησης προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022

 

Σε κοινή επιστολή της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης (ΟΕΣΚ)  και Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης αναφέρει ότι με αφορμή την καθυστέρηση της έκδοσης των αποτελεσμάτων από την ΔΥΠΑ των  προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης & εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-49)  ΕΤΟΥΣ 2022 των φορέων τους  (ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 11/11/2022), ήταν αδύνατη η υλοποίηση τους μέσα στο χρονικό όριο που είχε δώσει η επιτροπή διαχείρισης ΛΑΕΚ και ήταν  η Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 Λόγω της ιδιαιτερότητας που είχε η περίοδος  Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου (περίοδος εορτών), καθώς και της έλλειψης  πιστοποιημένων εισηγητών λόγω υλοποίησης πολλών προγραμμάτων (Voucher, πρόσκληση 110, πρόσκληση 121, ΟΠΣ 5063845 Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ,  κλπ) ο χρόνος δεν επαρκούσε  για να ολοκληρωθεί η υλοποίηση όλων των εγκεκριμένων \προγραμμάτων.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την Αριθ. Απόφ. 2262/52 «Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022» όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2280/10.05.2022:  «Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι τις 22:00, περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος. Η διάρκεια τους ορίζεται στις 40 ώρες. Ο αριθμός των διδακτικών ωρών ημερησίως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4)… Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες», καταλαβαίνετε ότι τα χρονικά περιθώρια, για τη σωστή οργάνωση και διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων εργασιών για την υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων, ήταν εξαιρετικά ασφυκτικά έως αδύνατα.

Ως το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των Εμπορικών Συλλόγων  της Κρήτης, κατανοώντας την ανάγκη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των μελών τους, αιτούνται την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης έως τις 31 Μαρτίου 2023, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα προγράμματα με επιτυχία και κανείς δικαιούχος να μην στερηθεί των εκπαιδευτικών εφοδίων που αυτά προσφέρουν.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα μεριμνήσετε άμεσα ώστε να δοθεί παράταση της προθεσμίας υλοποίησης έως τις 31 Μαρτίου 2023, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα προγράμματα με επιτυχία και κανείς δικαιούχος να μην στερηθεί των εκπαιδευτικών εφοδίων που αυτά προσφέρουν;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης