Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη τον Υπουργό Εσωτερικών, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή των υπηρετούντων υπαλλήλων στη διεύθυνση λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η επιστολή καταθέτει τις προτάσεις υπηρετούντων υπαλλήλων σχετικά με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο: «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».