Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτες τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας.
Η επιστολή αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προσέγγιση για το σύνολο των υπαλλήλων που συμμετέχουν σε περιβαλλοντικούς ελέγχους και να χορηγείται σε όλους όσους συμμετέχουν σε αυτούς, ανεξαρτήτως ειδικότητας, η ίδια αποζημίωση ανά έλεγχο, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγείται και στους Επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η κάλυψη της δαπάνης για την ελεγκτική αποζημίωση θα προέρχεται από τις αντίστοιχες πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος.