Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).

 

Η επιστολή σχετικά με το Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική κακοποίηση και Εκμετάλλευση α) αρχικά διατυπώνει γενικές συστάσεις με γνώμονα το ύψιστο συμφέρον του παιδιού, β) διατυπώνει επίσης γενικές παρατηρήσεις ως προς τη βέλτιστη μεθοδολογία και το περιεχόμενο του Σχεδίου Δράσης προτάσσοντας ως κριτήρια τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών και υπεύθυνων συντελεστών υλοποίησης, την κατάλληλα θεμελιωμένη ατομική και συλλογική ευθύνη τους, το σαφές χρονοδιάγραμμα, τους Δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων και την αποτελεσματική πρακτική εφαρμογή των δράσεων του Σχεδίου, γ) εν συνεχεία παραθέτει τις επιμέρους παρατηρήσεις της επί των 11 οριζόντιων και τομεακών Πολιτικών του Σχεδίου ανά Άξονα Πολιτικής, ενώ τέλος δ) απευθύνει ερωτήματα προς την Πολιτεία με στόχο την πρόβλεψη και επιτυχή και ουσιαστική υλοποίηση μέτρων πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών και της ουσιαστικής προστασίας τους.