Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης αναφέρει
A. Να διαγραφεί από το άρθρο 40 του ν.4759/2020 η διετής διορία για την δυνατότητα
δόμησης γηπέδων κατά παρέκκλιση αρτίων κάτω των 4000 τ.μ. κειμένων σε εκτός
σχεδίου περιοχή, εφόσον λάμβαναν προέγκριση άδειας δόμησης και να εφαρμοστεί η
σχετική διάταξη μετά την έγκριση των ανά περιοχή τοπικών πολεοδομικών σχεδίων ή
γενικών πολεοδομικών σχεδίων καθώς και τον χαρακτηρισμό των οδών ως
κοινοχρήστων,
B. η Επιτροπή Παρακολούθησης των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων πρέπει να
ορίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος με συμμετοχή των εκπροσώπων των
φορέων από τις τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου και εκπροσώπων
των κατά τόπους τεχνικών επιμελητηρίων, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο
σκεπτικό της παρούσας απόφασης.