Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη τον Υπουργό Υγείας, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες.
Σε αυτήν υπογραμμίζονται οι κίνδυνοι για την υγεία ακόμα και για τη ζωή τους,  από τις  σοβαρές ελλείψεις σε φαρμακευτικά σκευάσματα  που οφείλονται σε συγκεκριμένες πρακτικές οι οποίες αποκοπούν με τρόπο αθέμιτο και ηθικά απαράδεκτο στην κερδοσκοπία σε βάρος των ασθενών

Ο εξαναγκασμός των καρδιοπαθών και λοιπών κατηγοριών χρονίως πασχόντων να στρέφονται είτε σε γενόσημα, είτε σε πανάκριβα σε άλλες περιπτώσεις σκευάσματα (αντιπηκτικά, διουρητικά, αντιϋπερτασικά, αντιαρρυθμιογόνα, αντιλιπιδαιμικά κτλ) ενάντια στην επιστημονική άποψη και πρόταση των θεραπόντων ιατρών αλλά και ενάντια στην προσωπική τους επιλογή, έχοντας ως εναλλακτική λύση την αναμονή εβδομάδων ή και μηνών, με ό,τι αυτή συνεπάγεται και τους κινδύνους τους οποίους αυτό υποκρύπτει, συνιστά κατάσταση αδιανόητη η οποία χρήζει άμεσης και δραστικής αντιμετώπισης.