Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτες τους Υπουργούς

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

 

Στο ψήφισμα το περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης ζητά από την Κυβέρνηση:
1. Την ένταξη των χειριστών Μηχανημάτων Έργου, οι οποίοι Βάση της εγκύκλιου
του πρώην ΙΚΑ (ΕΦΚΑ ) άρθρο 27 του 2012, όπου οι εργαζόμενοι χειριστές
μηχανημάτων έργου, σε όποιον χώρο και αν εργάζονται μπαίνουν στα Βαρέα και
Ανθυγιεινά, ζητάμε για τους χειριστές των ΟΤΑ όπως έγινε το 2008 με το
Ν.3660/2008 άρθρο 4 παράγραφος 1, η ένταξη των χειριστών μηχανημάτων
έργου στα ΒΑΕ, ζητούνε εκ νέου να γίνει η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου
για όσους δεν εντάχθηκαν καθώς δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως και αν γίνεται
αναδρομικά και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα
2. Ζητάνε την κατάργηση του άρθρου 74, παράγραφος 1α του ν. 4982/2022 (Α
195/15.10.2022) ο οποίος καταργεί στην ουσία το Προεδρικό Διάταγμα του
113/2012 το οποίο αναφέρει με ποιον τρόπο αδειοδοτούνται οι χειριστές
μηχανημάτων έργου κλαρκ. Στην ουσία ενώ ένα μηχανάκι 50 κυβικών θέλει άδεια
οδήγησης, ένα μηχάνημα 2,5 τόνων το οποίο σηκώνει 2,5 τόνους στα 10 μέτρα
ύψους (δηλ στον 4ο όροφο) να μην χρειάζεται αδειοδότηση”,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.