Ηράκλειο, 8-12-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης(ΔΙΕΚ) Ειδικής Αγωγής στο Ηράκλειο

Ένα σημαντικό πρόβλημα καίριας σημασίας αποτελεί η μεταλυκειακή Εκπαίδευση και ένταξη στην αγορά εργασίας των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνου Π. Γκιουλέκα, δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά το 2014,  δυο δημόσια ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής. Μέσω αυτών το υπουργείο παιδείας προσφέρει τη δυνατότητας υλοποίησης προβλεπόμενης Πρακτικής Άσκησης των μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης – Ειδικά Σχολεία ) δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια) με σκοπό την ανάπτυξη των κοινωνικών και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Η Κρήτη ενώ αποτελεί το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, στο οποίο υπάρχουν σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, τα παιδιά αυτά στερούνται την περεταίρω εξάσκηση των όσων διδάσκονται. Η ίδρυση και λειτουργία ενός Δημόσιου ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής με έδρα το Ηράκλειο, θα κάλυπτε αυτές τις αυξημένες ανάγκες ολόκληρης της Κρήτης.

Δεδομένου ότι οι μαθητές πρέπει να έχουν ίδια δικαιώματα.

Δεδομένου ότι οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν τις δεξιότητες που προσκόμισαν.

Δεδομένου ότι μπορεί να τους προσφέρει περισσότερα εφόδια απορρόφησης στην αγορά εργασίας

Ερωτάσθε κα. Υπουργέ:

Θα προχωρήσετε στην άμεση σύσταση ενός Δημόσιου ΙΕΚ ειδικής Αγωγής στην Κρήτη;

Θα εξεταστούν όλες οι παράμετροι υλοποίησης (ειδικότητες, κτιριακά, προσβασιμότητα) για να θεμελιωθεί άμεσα το ΔΙΕΚ ειδικής αγωγής στο νησί;

 

Υπάρχει μελέτη μέχρι στιγμής που να προβλέπει τη δημιουργία του;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης