ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 290 Α για την επικίνδυνη οδήγηση

Σε επιστολή του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρωγής & Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων «Ο Άγιος Χριστόφορος», λόγω του πρόσφατου τραγικού τροχαίου δυστυχήματος που έγινε στην Θεσσαλονίκη ζητάει την τροποποίηση του άρθρο 290Α του Π.Κ.

 

Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 290Α Επικίνδυνη οδήγηση:

 

Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόμους ή στις πλατείες: α) οδηγεί όχημα μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης, ή β) οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο ή προβαίνει κατά την οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες, τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις: αα) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, ββ) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

 

Σχετικά με ερμηνεία του Επικίνδυνος ελιγμός.  η ερμηνεία του ελιγμού  αναφέρεται ως:

1.Μικρή αλλαγή στην κατεύθυνση ενός κινουμένου, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο εμπόδιο

2.Ενέργεια με την οποία επιδιώκεται να αποφευχθεί μια δύσκολη ή επικίνδυνη κατάσταση.

 

Κατά σχετική επισήμανση αρκεί ο ελιγμός να συνιστά αιτία πρόσφορη και ικανή, εξαιτίας της έντασης, της ποιότητας και της μορφής του, να προκαλέσει κίνδυνο ανθρώπου ή πράγματος.

.

Επομένως σε αυτήν την υποπερίπτωση είναι ερευνώμενο αν ο ελιγμός του δράστη οδηγού (λόγω των χαρακτηριστικών του) μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για άνθρωπο ή πράγμα, ώστε τούτος να αξιολογηθεί ως επικίνδυνος ( ΑΠ 282/2013).

 

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται ως απολύτως αναγκαία και επιβεβλημένη η τροποποίηση του άρθρου 290Α του Π.Κ και ειδικότερα στην παράγραφο β) ως ακολούθως “Οδηγεί όχημα με επικίνδυνους ελιγμούς ή με υπερβολική ταχύτητα που υπερβαίνει το 10% του προβλεπόμενου κατά τόπο ορίου ταχύτητας..

 

Την ως άνω πρότασή υποβάλλουνε τιμώντας την μνήμη της αδικοχαμένης συμπατριώτισσάς τους που βρήκε τραγικό τροχαίο θάνατο στην Θεσσαλονίκη,

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα προχωρήσετε στην προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης