Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π. Ο. Ε. Σ.)

Η επιστολή ζητάει:

α. Την άμεση εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου όπως πρόσφατα αναδείξαμε με το (θ) σχετικό έγγραφό τους.

β. Την άμεση ανάληψη ενεργειών για την αύξηση του στρατιωτικού προσωπικού μέσα από όλα τις υφιστάμενες δυνατότητες (επανεξέταση προβλημάτων που σχετίζονται με τις παραγωγικές Σχολές όπως η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, παροχή κινήτρων, νέοι διαγωνισμοί πρόσληψης ΕΠΟΠ κλπ).

γ. Την άμεση ενημέρωση όλου του στρατιωτικού προσωπικού για το σύνολο των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά απορρέουν από το (β) όμοιο, ενέργεια που, εξάλλου, αποτελεί μείζονα υποχρέωση του εργοδότη