Ηράκλειο, 21-10-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα. Υπουργό Παιδεία και Θρησκευμάτων

Θέμα:  Αποκλεισμός των θεατρολόγων από τους διορισμούς του 2022 –  Κατεπείγουσα ανάγκη για σύσταση όλων των απαραίτητων οργανικών θέσεων σε όλους τους κλάδους

 

Σε επιστολή που συνυπογράφουν 500 Θεατρολόγοι ΠΕ 91.01 αναφέρουν ότι είναι  αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Θεατρολόγοι, οι οποίοι διδάσκουνε το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής με αλλεπάλληλες συμβάσεις εργασίας. Κάποιοι από αυτούς εργάζονται έως και 20 χρόνια ως ωρομίσθιοι και αναπληρωτές! Παραμένουνε αδιόριστοι, λόγω αποκλεισμού τους από τους διορισμούς του 2022 και της μη έγκαιρης σύστασης οργανικών θέσεων από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας. Δεν μπορούνε να κατανοήσουνε γιατί η Πολιτεία δεν δημιούργησε έγκαιρα τις απαραίτητες οργανικές θέσεις, ώστε να κάνει τους αντίστοιχους διορισμούς και στον κλάδο τους.

 

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί του 2021 και υπηρετούνε σε κάθε γωνιά της χώρας, καθώς τα 171 οργανικά κενά που συστάθηκαν για τον κλάδο ΠΕ 91.01 είναι πολύ λίγα συγκριτικά με τις πραγματικές ανάγκες και κάλυψαν κυρίως την ελληνική περιφέρεια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούνε μακριά από τον τόπο τους, αν και είχαμε υπηρετήσει ήδη σε όλη την Ελλάδα,  πάνω από δέκα χρόνια ως αναπληρωτές. Οι περισσότεροι ζούνε μακριά από την οικογένειά τους. Η επιστροφή στον τόπο μόνιμης κατοικίας μας είναι επιβεβλημένη, γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η σύσταση των οργανικών θέσεων πριν από τον Οκτώβριο που θα κατατεθούν οι αιτήσεις υπηρεσιακών μεταβολών.

 

Ζητάνε την άμεση σύσταση των οργανικών κενών Ειδικής Αγωγής ΠΕ91.01

Ζητάνε τη χαρτογράφηση και την επικαιροποίηση όλων των οργανικών θέσεων όλων των κλάδων με διαφανείς διαδικασίες, με «πυξίδα» το myschool, καθώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο σε αρκετές Διευθύνσεις, να ζητούνται δυσανάλογα λίγοι εκπαιδευτικοί για τα μαθήματα των ειδικοτήτων.

Ζητάνε να ιδρυθούν άμεσα ΟΛΕΣ οι οργανικές θέσεις που ανταποκρίνονται στα πραγματικά κενά ΟΛΩΝ των σχολικών μονάδων της επικράτειας.

Ζητάνε υψηλού επιπέδου ποιότητα στην πολύπαθη εκπαίδευση, την οποία υπηρετούμε με συνέπεια, αγάπη και γνώση για πάρα πολλά χρόνια.

Αιτούνται συμπληρωματικοί διορισμοί αμέσως μετά τη σύσταση των οργανικών κενών σε όλους τους κλάδους που αδικήθηκαν λόγω της μη έγκαιρης σύστασης οργανικών θέσεων.

Ερωτάσθε κα. Υπουργέ:

Θα ικανοποιήσετε τα αιτήματα τους;

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης