Ηράκλειο, 11-10-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα:  Πρωτοφανής ποινική δίωξη ερευνητή Δημοσιογράφου ως κατηγορουμένου για «κατασκοπεία» ( ! )

Αναφέρομαι στην πρωτοφανή, για τα χρονικά της Ελλάδος, ποινική δίωξη του ερευνητή Δημοσιογράφου στον Ραδιοφωνικό σταθμό της Σάμου 2000 fm κ. Γιάννη Νέγρη, ως κατηγορούμενου για «κατασκοπεία», σε χρόνο ευθύς αμέσως μετά την επί διετία προηγηθείσα δημοσιογραφική ενασχόλησή του, κατά την οποία ερευνούσε και αποκάλυψε το μείζον περιβαλλοντικό έγκλημα, που ταυτόχρονα αποτελεί ΚΑΙ οικονομικό έγκλημα αξίας άνω των 200.000 €, αυτό της κοπής εκατοντάδων αιωνόβιων πεύκων στην συγκεκριμένη περιοχή της Ιεράς Μονής της Ζωοδόχου της Σάμου. Η μεταγενέστερη του χρόνου αυτού, της ερευνητικής του δημοσιογραφίας, ποινική δίωξη για την απίστευτη κατηγορία της κατασκοπείας, θυμίζει εποχές αλήστου μνήμης και έρχεται να εδραιώσει την βεβαία πεποίθηση πως, σε συνδυασμό και με τα πολύ πρόσφατα κρούσματα παρέμβασης στο έργο των δημοσιογράφων, βρισκόμαστε σε μια γενικευμένη επίθεση κατά της Ελευθερίας του Τύπου.

Επί του θέματος αυτού υπενθυμίζω ότι, σε χρόνο ΠΡΙΝ από την δίωξη του δημοσιογράφου, είχε προηγηθεί μακρόχρονη ερευνητική ενασχόληση του ιδίου με το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό και οικονομικό έγκλημα της κοπής εκατοντάδων αιωνόβιων πεύκων στη συγκεκριμένη περιοχή της Ιεράς Μονής της Ζωοδόχου της Σάμου, γεγονός που, μόνο του, αποκλείει εξ’ ορισμού την αποδιδόμενη κατηγορία της «κατασκοπείας», ήτοι σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο της μακρόχρονης ερευνητικής δημοσιογραφικής του ενασχόλησής. Τούτο επιβεβαιώνεται και από την προηγηθείσα στις 11-12-2020, ήτοι σε χρόνο πρωθύστερο της ποινικής δίωξης του δημοσιογράφου, σχετική Ερώτησή μου στη Βουλή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Εθνικής Άμυνας, με την οποία είχα καταγγείλει ακριβώς αυτό το συντελούμενο περιβαλλοντικό και οικονομικό έγκλημα της κοπής των αιωνόβιων πεύκων. Δυστυχώς, η συνέχεια υπήρξε επώδυνη για τον δημοσιογράφο και για τα δημοκρατικά ήθη της χώρας, αφού ακολούθησε η απρόσμενη και πρωτοφανής, για τα χρονικά της Ελλάδος, ποινική δίωξη του ερευνητή-«ενοχλητικού» δημοσιογράφου υπό το πρόσχημα της Εθνικής ασφάλειας. Είναι, συνεπώς, εξόφθαλμο ότι πρόκειται για αμιγώς πολιτική δίωξη του δημοσιογράφου, υπό τον μανδύα της ποινικής δίωξης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η δίωξή του στηρίχθηκε στο γεγονός ότι, στα πλαίσια της εν λόγω δημοσιογραφικής του έρευνας-καθήκοντος, βιντεοσκόπησε για 1 μόλις λεπτό τα κομμένα αιωνόβια πεύκα στη περιοχή ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής της Ζωοδόχου της Σάμου, ενέργεια που θεωρήθηκε ότι δήθεν εμπεριέχει διαβαθμισμένη πληροφορία, παρά το γεγονός ότι : (1) Στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχει καμία περίφραξη που να εμποδίζει την πρόσβαση των πολιτών. (2) Η ίδια Γεωγραφική Υπηρεσία του Στρατού με το Υπ’ αριθ. Φ. 900/2/36003Σ Έγγραφό της (κατ’ επίκληση του Ν. 3257/2004, του Υπ’ αριθ. ΕΚΑ 2018 Εγγράφου του ΓΕΕΘΑ/Ε ΚΛ/Ε3 και της Υπ’ αριθ. Δ 1-42020 Πάγιας Διαταγής του ΓΕΕΘΑ) επίσημα Βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη περιοχή ΔΕΝ είναι διαβαθμισμένη. Και, (3) Τούτο, άλλωστε, οιοσδήποτε μπορεί να διαπιστώσει με μια απλή και μόνον επισκόπηση στο google earth.

Με άλλα λόγια, εάν δεν προσδιορισθεί σε τι ακριβώς συνίσταται η διαβαθμισμένη πληροφορία και η βλάβη του εθνικού συμφέροντος και τι ακριβώς άλλο όφελος ─ πλην της ερευνητικής ενασχόλησής του με το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό και οικονομικό έγκλημα της κοπής εκατοντάδων αιωνόβιων πεύκων στη περιοχή ─ είχε ο δημοσιογράφος που βλάπτει το εθνικό συμφέρον, δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατασκοπεία, παρά για στοχευμένη πολιτική δίωξη του δημοσιογράφου.

Όλοι γνωρίζουμε ότι  η ελευθερία στην πληροφόρηση, η ανεξάρτητη επαγγελματική και υπεύθυνη δημοσιογραφία αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την υγιή λειτουργία της δημοκρατίας. Για την απόκτηση αμερόληπτης ενημέρωσης και συμμετοχής στα κοινά είναι αναγκαία η έρευνα, η αναφορά, η καταγγελία στις αρχές ή, κατ’ άλλη διατύπωση, η αποκάλυψη θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος. Αντιθέτως, η αποθάρρυνση της συμμετοχής στην ερευνητική δημοσιογραφία και η αποτροπή έκφρασης επικριτικών απόψεων, ιδίως δε η ποινικοποίηση του έργου των δημοσιογράφων είναι ένα ιδιαιτέρως σοβαρό ζήτημα, που βλάπτει την εικόνα της Κυβέρνησης, τους πολιτειακούς θεσμούς και την καρδιά της Δημοκρατίας.

 

Για τους ανωτέρω λόγους, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί Δικαιοσύνης, Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος :

– Γιατί έλαβε χώρα η εν λόγω δίωξη του ερευνητή δημοσιογράφου και τι μέτρα πρόκειται να λάβουν για την αποκατάσταση φαινομένων ποινικοποίησης του έργου των δημοσιογράφων, που ισοδυναμεί με διασυρμό της χώρας;

– Να κατατεθεί στη Βουλή δημόσιο έγγραφο, με το οποίο να βεβαιώνεται σε τι ακριβώς συνίσταται η βλάβη του εθνικού συμφέροντος στην προκείμενη περίπτωση και τι άλλο ακριβώς όφελος είχε ο δημοσιογράφος πλην της ερευνητικής ενασχόλησής του με το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό και οικονομικό έγκλημα της κοπής εκατοντάδων αιωνόβιων πεύκων στη περιοχή. Άλλως, πρόκειται για στοχευμένη πολιτική του δίωξη.

– Γιατί η παράνομη κοπή εκατοντάδων πεύκων αρχειοθετήθηκε, όταν επίσημο έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών πιστοποιεί την κοπή 127 αιωνόβιων δένδρων, οικονομικής αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ;

– Εάν εκδόθηκε από το δασαρχείο της Σάμου νόμιμη άδεια κοπής των πεύκων αυτών με την συνδρομή όλων των νόμιμων προϋποθέσεων ή αυτά υλοτομήθηκαν παρανόμως, καθώς και εάν επιβλήθηκαν οι συνέπειες σε βάρος όσων ενέχονται σ’ αυτό το περιβαλλοντικό και οικονομικό έγκλημα.

– Ποιες ενέργειες έγιναν για την αναζήτηση των παραβιάσεων της Φορολογικής νομοθεσίας για τους ωφελούμενους της υλοτομίας, όταν η αξία των δέντρων ήταν άνω 200.000 ευρώ ;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης