Ηράκλειο, 19-9-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα:  Μη καταβολής της παρακρατούμενης συνδρομής των 0,20 ευρώ από τους συνταξιούχους στις δικαιούχες Συνταξιουχικές Οργανώσεις

 

Σε κοινή επιστολή της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών και του Συλλόγου Συνταξιούχων Δικηγόρων αναφέρεται ότι σας κοινοποιήθηκε Υπόμνημα (14/3/2022 ) διαμαρτυρίας των συνταξιουχικών  οργανώσεων για την μη καταβολή από το Υπουργείο σας των συνδρομών που αυτές δικαιούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 4387/16 και 4611/19.

Σε απάντηση που δόθηκε (ερωτήσεις/αναφορές βουλευτών) από το Υπουργείο Εργασίας με την υπογραφή του Υφυπουργού κ. Π. Τσακλόγλου, είναι η ακόλουθη:

«Με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4611/2019, θεσπίσθηκε μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται από τον ΕΦΚΑ στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Η μηνιαία εισφορά αποδίδεται σε Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στον ΕΦΚΑ με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων συνταξιουχικών οργανώσεων.
Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την παρακράτηση αποδίδονται στις συνταξιουχικές οργανώσεις με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, όπως δαπάνες στέγασης, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα για την έκδοση ενημερωτικών εντύπων, καθώς και την εν γένει ενίσχυσή τους και την κάλυψη εξόδων για ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων προς όφελος των συνταξιούχων που εκπροσωπούν.

Με βάση τα διδάγματα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και ο e-ΕΦΚΑ επεξεργάζονται σχέδιο τροποποίησης του το προσεχές χρονικό διάστημα. Στόχος είναι η ενίσχυση και της αποδοτικότητας και της διαφάνειας στη διαχείριση του συγκεκριμένου πόρου για την υποστήριξη των πραγματικών αναγκών των συνταξιουχικών οργανώσεων, σε άμεση σύνδεση και με τον ευρύτερο οργανωτικό και ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π.ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ»

Βάση της ανωτέρω απάντησης του Υφυπουργού δηλώνουν ότι :

 

  • Τα χρήματα που παρακρατούνται οικειοθελώς από τους συνταξιούχους δεν είναι πόρος όπως αναφέρεται στην απάντηση, αλλά συνδρομές για τις λειτουργικές ανάγκες των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων. Είναι άξιον απορίας γιατί στην απάντηση τα ποσά αυτά ονομάζονται πόρος;
  • Οι συνδικαλιστικές αυτές οργανώσεις δεν έχουν εκφράσει κανένα πρόβλημα σε σχέση με τις νομοθετικές διατάξεις, καθώς έχουν συμφωνήσει με το περιεχόμενο της τελευταίας Υπουργικής απόφασης  που από κοινού συμφωνήθηκε από τις οργανώσεις μας δίχως κανένα πρόβλημα και υπέγραψε τον Δεκέμβρη του 2019, ο τότε Υπουργός εργασίας κ. Ι.  Βρούτσης.
  • Το εύλογο ερώτημα που απορρέει μετά από τόσα χρόνια που δεν καταβάλλονται τα λειτουργικά έξοδα που είναι νομοθετημένα και οι συνδικαλιστικές αυτές οργανώσεις κινδυνεύουν από τα χρέη, γιατί δεν καλούνται άμεσα και μάλιστα ενόψει του νομοσχεδίου που είναι για κατάθεση, να συζητηθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν με βάση τα διδάγματα που το Υπουργείο επικαλείται από την εφαρμογή του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου;

 

 

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα οργανώσετε άμεση συνάντηση με αντιπροσώπους των συλλόγων για να λυθούν τα όποια προβλήματα;

 

Θα υπογραφεί η υπουργική απόφαση άμεσα για να τους καταβληθούν τα λειτουργικά έξοδα των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης