Ηράκλειο, 8-9-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

 

Θέμα:    Κατάσταση νοσοκομείου Κορίνθου

 

Σε επιστολή του το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας αναφέρει ότι μετά από εκτενή δημοσιεύματα[1] του ηλεκτρονικού τύπου στην Κορινθία , και δελτία τύπου της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών του νοσοκομείου Κορίνθου και διαμαρτυρίες και καταγγελίες τόσο μελών όσο άλλων Καταναλωτών στην Κορινθία αναφέρουν τα ακόλουθα :

Είναι απολύτως σαφές , ενόψει της κομβικής θέσεως του νοσοκομείου της Κορίνθου και των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν, τόσο για την Πρωτοβάθμια όσο και για την Δευτεροβάθμια περίθαλψη των Καταναλωτών- πολιτών, οι οποίοι έχουν απόλυτο δικαίωμα να περιθάλπονται από επαρκές προσωπικό Ιατρικό και παραϊατρικό στις δημόσιες δομές υγείας, ότι τόσο στα Κέντρα Υγείας που υπάγονται στο νοσοκομείο της Κορίνθου όσο και στο νοσοκομείο της  Κορίνθου, θα πρέπει να υπηρετεί επαρκής αριθμός ιατρών, καθώς και νοσηλευτικό προσωπικό.

 

Επίσης, οι ιατροί θα πρέπει να απασχολούνται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που προβλέπουν επαρκή χρόνο ανάπαυσης τους και να μην γίνεται κατάχρηση της αντοχής τους.

 

Τα Κέντρα Υγείας θα πρέπει να παραμένουν επαρκώς στελεχωμένα σε ιατρικό προσωπικό ώστε να παρέχεται ικανοποιητική Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στους κατοίκους των περιοχών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εκτελούν αιματολογικές εξετάσεις και άλλες εξετάσεις που δεν απαιτούν βαρύ εξοπλισμό ώστε να μην επιβαρύνεται το νοσοκομείο της Κορίνθου.

Η πρακτική να αποσπώνται ιατροί από τα Κέντρα Υγείας και να απασχολούνται στο νοσοκομείο της Κορίνθου θα πρέπει να εκτελείται με φειδώ και αφού έχουν γίνει οι δέουσες ενέργειες για την άμεση πρόσληψη ιατρικού και άλλου προσωπικού.

Σε ένα σύγχρονο ιατρικό δόγμα υποστήριξης της Δημόσιας Υγείας, που θα πρέπει να υπηρετεί το εθνικό σύστημα υγείας , είναι δεδομένο ότι η Πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι το βασικό στοιχείο που επιτρέπει την βέλτιστη φροντίδα υγείας προς τους μόνιμους κατοίκους αλλά και τους πολυάριθμους επισκέπτες του νομού Κορινθίας.

 

Το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας, με μεγάλη ευαισθησία απέναντι στα θέματα υγείας και της ανάγκης προάσπισης της Δημόσιας Υγείας συνομολογεί την ανάγκη να υπάρξει άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου Κορίνθου και των κέντρων υγείας που υπάγονται σε αυτό μεγάλο αριθμό ΜΟΝΙΜΟΥ Ιατρικού προσωπικού και αναμένει και από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές του νόμου να ενεργήσουν και αυτές για το μεγάλο αυτό θέμα .

 

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

 

Για ποιον λόγο επικρατεί η ανωτέρω κατάσταση;

Θα στελεχωθεί κατάλληλα το νοσοκομείο;

Τι ενέργειες θα γίνουν για τα καταγγέλλοντα;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης

 

[1]