Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη τον Υπουργό Οικονομικών, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε δελτίο τύπου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες.

 

Το δελτίο τύπου ζητάει:

Α. Την αύξηση, μετά από μία στασιμότητα ένδεκα ετών (2011) των αναπηρικών επιδομάτων στο σύνολό τους, τουλάχιστον στο ύψος του επίσημου πληθωρισμού, αντίστοιχη πρόβλεψη δε και για τα αμέσως επόμενα έτη. Είναι γνωστό ότι σημαντικός αριθμός καρδιοπαθών λαμβάνει το επίδομα βαριάς αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ, ενώ σε συχνές περιπτώσεις συνοσηρότητας και άλλες κατηγορίες επιδομάτων.

Β. Είναι ευνόητο ότι ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τους λαμβάνοντες αναπηρική σύνταξη, καθώς μία αναμενόμενη αύξηση γύρω στο 5% και με δεδομένο ότι η μέση αναπηρική σύνταξη δεν υπερβαίνει τα 400 ευρώ (!) προφανέστατα θα αποδειχθεί ανεπαρκής. Ζητούμε ταυτόχρονα η όποια αύξηση δοθεί να μην συμψηφισθεί με την επαχθή «προσωπική διαφορά» λόγω του εκτάκτου των συνθηκών.

Γ. Αποτελεσματική φορολογική ελάφρυνση, με την ουσιαστική αναπροσαρμογή της έκπτωσης φόρου για τους έχοντες ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Η καθήλωση της ελάφρυνσης για περισσότερο από μία δεκαετία στο ποσό των 200 ευρώ, για άτομα αντιμετωπίζοντα οξύτατα προβλήματα υγείας, θα πρέπει να επανεξετασθεί.

Δ. Διεύρυνση των κριτηρίων για την απαλλαγή από τον πολυθρύλητο ΕΝΦΙΑ της πρώτης κατοικίας. Ζητούμε αναπροσαρμογή του ποσοστού αναπηρίας στο 67% (αντικειμενικά αποδεικνύει την ύπαρξη χρόνιας και σοβαρής νόσου/αναπηρίας) με επενεξέταση των μη ρεαλιστικών εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων.

Ε.  Η κατάργηση του άρθρου 18 του ν. 4172/2013 η οποία προέβλεπε την έκπτωση ποσοστού 10% επί του συνόλου των ιατροφαρμακευτικών δαπανών, αποτέλεσε επαχθέστατο μνημονιακό μέτρο πλήττοντας το εισόδημα κυρίως των χρονίως πασχόντων και των ατόμων με αναπηρία. Είναι αυταπόδεικτο ότι στην περίπτωσή μας η καρδιολογική νόσος και η αντιμετώπισή της συνεπάγεται υψηλότατο κόστος, τη στιγμή δε κατά την οποία, για τις πλείστες των καρδιαγγειακών παθήσεων, δεν ισχύει μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.