Ηράκλειο, 2-9-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα:    Σταδιοδρομικά θέματα ΕΠ.ΟΠ.

 

Σε επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) αναφέρει ότι  ΣΧΕΤ :α. Ν. 445/1974, β. N. 2936/2001, γ. Ν. 3036/2002,

δ. Έγγραφο 01 Ιουνίου 2020 της Γραμματείας ΕΠΟΠ της ΠΟΜΕΝΣ,

στo πλαίσιo της θεσμικής της αρμοδιότητας και κατόπιν του (δ) σχετικού εγγράφου της Γραμματείας ΕΠΟΠ, αφού εξέτασε τις πραγματικές και τις νομικές ιδιαιτερότητες που διέπουν την υφιστάμενη σταδιοδρομική, μισθολογική και ασφαλιστική κατάσταση των Μονίμων Επαγγελματιών Οπλιτών προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ. προτείνει:

α. «Με την μονιμοποίηση τους όσοι επιθυμούν κατόπιν αίτησής τους, να παραμένουν στις Ένοπλες Δυνάμεις πέρα από τα οριζόμενα της περίπτωσης α, παράγραφο 2, άρθρου 39 του (α) ομοίου με το βαθμό που φέρουν ως Μόνιμοι Υπαξιωματικοί προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ. και μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για πλήρη συνταξιοδότηση, ώστε να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Ανθυπασπιστή και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων» (Τροποποίηση Α στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»).

β. Να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39Α του ΝΔ 445/1974 στους ΕΠ.ΟΠ.

γ. Την τροποποίηση του (β) σχετικού που αφορά το βαθμολογικό – προαγωγές Μονίμων Επαγγελματιών Οπλιτών προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ. (Τροποποίηση Β στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»).

Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., καλεί την Πολιτική και την Στρατιωτική Ηγεσία σε διάλογο, ώστε να υλοποιηθούν οι προτεινόμενες λύσεις οι οποίες τυγχάνουν ρεαλιστικής εφαρμογής, αλλά και αποκαθιστούν ανάμεσά στους ΕΠ.ΟΠ. τόσο αυτούς που επιθυμούν να αποχωρήσουν όσο και εκείνους που επιζητούν με ασφάλεια δικαίου να σταδιοδρομήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα ικανοποιήσετε τις προτεινόμενες λύσεις οι οποίες τυγχάνουν ρεαλιστικής εφαρμογής, αλλά και αποκαθιστούν ανάμεσά στους ΕΠ.ΟΠ. τόσο αυτούς που επιθυμούν να αποχωρήσουν όσο και εκείνους που επιζητούν με ασφάλεια δικαίου να

σταδιοδρομήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης