Ηράκλειο, 2-9-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα:    Δυνατότητα χρήσης του ψηφιακού διπλώματος οδήγησης στα κινητά τηλέφωνα.

 

Σε επιστολή της η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) αναφέρει ότι με το ΣΧΕΤ. : Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1115/01.07.2022 έγγραφό τους

μεταφέρουνε την απογοήτευση των Ελληνίδων και Ελλήνων στρατιωτικών που βλέπουν να αποκλείονται ξανά από μια σημαντική παροχή της Πολιτείας και συγκεκριμένα από τη δυνατότητα χρήσης του ψηφιακού διπλώματος οδήγησης στα κινητά τηλέφωνα.

 

Δυστυχώς η Πολιτεία επιλέγει εκ νέου να συμπεριφερθεί στα στελέχη των ΕΔ ως πολίτες β’ κατηγορίας, όπως και στην περίπτωση αδυναμίας χρήσης του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά του SARS Cov-2 και της ψηφιακής ταυτότητας.

 

Όπως έχουνε αναδείξει και στο παρελθόν, η στρατιωτική ταυτότητα, που αποτελεί στρατιωτικό έγγραφο, είναι η αιτία αποκλεισμού των στρατιωτικών από τις υπόψιν καινοτομίες, ενώ παράλληλα υστερούν και ως προς τις υπόλοιπες δυνατότητες σε σχέση με τις αντίστοιχες πολιτικές, καθ’ όσον οι τελευταίες αποτελούν και ταξιδιωτικό έγγραφο εντός των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης.

 

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στρατιωτικοί να παραμένουν αποκλεισμένοι από κάθε ευεργετική εξέλιξη που διευκολύνει τις καθημερινές διαδικασίες, κάτι που, δυστυχώς, συμβαίνει και σε άλλους κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας (όπως η αδυναμία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ιατρικών εξετάσεων).

 

Διαπιστώνουνε με πικρία και αγανάκτηση ότι, η Πολιτεία τους θυμάται μόνο όταν θέλει να καλύψουνε τα κενά του κρατικού μηχανισμού, η όταν θέλει να μας εξηγήσει, συνήθως με ιδιαίτερα ευφάνταστα προσχήματα, τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να φανεί συνεπής απέναντί μας, ακόμα κι αν οι δικαιολογίες προϋποθέτουν τη μη συμμόρφωση με τους νόμους που οι βουλευτές έχουν έχει ψηφίσει.

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Για ποιους λόγους δημιουργούνται τα ανωτέρω προβλήματα;

Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην αποκλείονται από τις παροχές τις  πολιτείας και να μπορούν να χρησιμοποιούν το ψηφιακό δίπλωμα στο κινητό τους;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης