Ηράκλειο, 29-8-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Παράταση της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών νομού Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή είχε ενημερώσει πως δεν μπορεί να υλοποιηθεί το έργο των φορολογικών δηλώσεων στα χρονικά περιθώρια των αρχικών προθεσμιών. Και αυτό όχι γιατί ολιγωρούν οι επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικοί, αλλά γιατί δεν υπήρχε σωστός προγραμματισμός από τη διοίκηση.

 

Μπορεί το σύστημα για τα φυσικά πρόσωπα να άνοιξε το Μάρτιο, όμως για τα νομικά πρόσωπα άργησε πολύ. Οδηγίες για θέματα που αφορούσαν τις επιχειρήσεις δίνονταν μέχρι και τις αρχές Ιουνίου. Φέτος, όπως αναφέρουμε είναι ειδικές συνθήκες λόγω των MyData, όπου ήδη εμφανίζουν αρκετά προβλήματα και μάλιστα κάποια εξ αυτών θα εμφανιστούν μετά το πέρας των φορολογικών δηλώσεων. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζουνε πως μέσα στον Ιούλιο εκδόθηκε η πλειοψηφία των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των επιστρεπτέων προκαταβολών, όχι όμως όλων καθώς υπάρχουν επιχειρήσεις που ακόμα αναμένουν την έκδοσή τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους επαναλαμβάνουνε τα αιτήματα τους :

1) Την παράταση της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων ως 30-9-2022.

2) Τη σταδιακή διαβίβαση MyData για τα έτη 2021 και 2022 χωρίς πρόστιμα για

τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς.

3) Την κατάργηση των προστίμων για τις τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Π και Ν.Π

λόγω προβλημάτων MyData, επιδοτήσεων και λοιπών θεμάτων.

4) Την κατάργηση των προστίμων για τις τροποποιητικές δηλώσεις Ν.Π. στο ίδιο

πλαίσιο που έγινε και για τα Φ.Π.

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα δώσετε παράταση της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων ως 30-9-2022;

Θα προχωρήσετε στη σταδιακή διαβίβαση MyData για τα έτη 2021 και 2022 χωρίς πρόστιμα για  τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς;

Θα προχωρήσετε με την κατάργηση των προστίμων για τις τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Π και Ν.Π  λόγω προβλημάτων MyData, επιδοτήσεων και λοιπών θεμάτων;

Θα προχωρήσετε με την κατάργηση των προστίμων για τις τροποποιητικές δηλώσεις Ν.Π. στο ίδιο πλαίσιο που έγινε και για τα Φ.Π.;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης