Ηράκλειο, 28 Αυγούστου 2022

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Πρoς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: Ο ρόλος των Ιατρικών Συλλόγων κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του νόμου 2071/1992 περί ακούσιας νοσηλείας.

Κύριε Υπουργέ,

Ο νόμος 2071/1992, στο άρθρο 96 και στην παράγραφο 3 ορίζει ρητά ότι “Οι Ψυχίατροι και οι Παιδοψυχίατροι που συντάσσουν τις γνωματεύσεις (σημείωση: περί ακούσιας νοσηλείας) προέρχονται από ειδικό κατάλογο, τον οποίον συντάσσουν ανά διετία οι κατά τόπους ιατρικοί σύλλογοι“.

Η προσεκτική ανάγνωση του νόμου 2071/1992, προσδίδει θεσμικό ρόλο στον Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος καλείται να ορίζει ανά διετία τον ειδικό κατάλογο των Ψυχιάτρων – μελών του που θα εξετάζουν τους ασθενείς με το ερώτημα της ακούσιας νοσηλείας.

Ο νόμος 2071/1992, στο σύνολό του, απετέλεσε σημαντικό βήμα προόδου, όμως, στην πράξη, η όλη διαδικασία παραπέμπει σε επί της ουσίας συνέχεια της εφαρμογής του διατάγματος 104/1973. Στην καθημερινή κλινική πράξη ο νόμος εφαρμόζεται στρεβλά. Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός αυτός κατάλογος από τον εκάστοτε Ιατρικό Σύλλογο δεν προσδιορίζεται στην πράξη, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να περιμένουν να εξεταστούν αποκλειστικά και μόνον από τους ελάχιστους Ψυχιάτρους του Ε.Σ.Υ.

Εφόσον αποτελούμε μια κοινωνία που συντάσσεται με τους νόμους της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας την οποίαν ως εκπρόσωποι του λαού υπηρετούμε στο Κοινοβούλιο και εφόσον οι νόμοι θα πρέπει να εφαρμόζονται ρητά και ισότιμα σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρέωσή μου ως Βουλευτής να σας επισημάνω την ανάγκη ορθής εφαρμογής του ν. 2071/1992 και πιο συγκεκριμένα του άρθρου 96, παράγραφος 3. Ειδικά στην Ανατολική Κρήτη, όπου μία Ψυχιατρική κλινική του Ε.Σ.Υ. (ΠαΓΝΗ) καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής, είναι απαραίτητος ο εξορθολογισμός της διαδικασίας προς όφελος α) της υγείας των ασθενών που πάσχουν από σοβαρές ψυχιατρικές ασθένειες, β) του δημοσίου συμφέροντος και γ) της δημόσιας τάξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

Με ποιες αποφάσεις και με ποιες ενέργειες θα ορίσετε την ορθή εφαρμογή του νόμου 2071/1992 ως προς την παράγραφο 3 του άρθρου 96 και πώς θα υποστηρίξετε ως Υπουργείο τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας μας και τα μέλη τους στην υλοποίηση κάθε σχετικής πρωτοβουλίας και απόφασής σας;

Ο ερωτών Βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης