Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτες τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.).

Η επιστολή αναφέρει ότι το Σωματείο εμπεριέχοντας στη σύνθεση του εν ενεργεία στελέχη Ειδικής Κατάστασης (ελαφράς υπηρεσίας & υπηρεσίας γραφείου) ζητά την έκδοση εγκύκλιων οδηγιών από την υπηρεσία, για προσεγμένη εφαρμογή της

νομοθεσίας από τις διοικήσεις, καθόσον αναφέρθηκε πλήθος περιστατικών

που χρησιμοποιούνται τα εν λόγω στελέχη σε θέσεις και καθήκοντα που δεν

συνάδουν με την υγειονομική κατάσταση στην οποία ετέθησαν.