Ηράκλειο, 23-8-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα: Τοποθέτηση ΣΣΑΕΤΤΕ για την ανάγκη προκήρυξης θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων στο ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

 

Ο Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΣΑΕΤΤΕ) αποτελεί επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα εκπροσώπησης του συνόλου των πτυχιούχων Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης που δραστηριοποιείται στη χώρα μας σε επαγγελματικό και επιστημονικό επίπεδο.

Η συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης αποτελεί επαγγελματική δραστηριότητα με χαρακτήρα δημοσίου συμφέροντος, διότι περιλαμβάνει επεμβάσεις σε πολιτιστικά αγαθά η προστασία των οποίων -ως επί το πλείστων- εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κράτους (άρθ.2, Κώδικας Δεοντολογίας Επαγγέλματος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Υ.Α. ΥΠΠΟ ΓΝΟΣ/11371/7/3/2000, ΦΕΚ 382/Β/24.3.2000) και συγκεκριμένα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.).

Παρά το γεγονός ότι

– η συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί ύψιστο δημόσιο αγαθό, προστατευόμενο από το Σύνταγμα της Ελλάδας,

– το ΥΠ.ΠΟ.Α. αποτελεί τον κατεξοχήν αρμόδιο δημόσιο φορέα που μεριμνά για τη συντήρηση, διαφύλαξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς,

 

-το ΥΠ.ΠΟ.Α. απαξιώνει συστηματικά τη συντήρηση και τους επαγγελματίες συντηρητές.

Οι Συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης φέρουν το βάρος της υλοποίησης σημαντικού μέρους των έργων που πραγματοποιούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Α. σε συνεργασία με τις διοικητικές περιφέρειες. Εντούτοις, η συμβολή τους λογίζεται ως “εποχιακή” και “έκτακτη”. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις τελευταίες δεκαετίες οι συντηρητές να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες και κατ’ εξακολούθηση ματαιώσεις στις προσπάθειές τους να απασχοληθούν στο δημόσιο τομέα, καθώς οι προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας είναι αποκλειστικά ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)!

Τακτικό προσωπικό στον κλάδο ΠΕ/ΤΕ Συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, δεν έχει προκηρυχθεί εδώ και 14 χρόνια -από το 2008, όταν μέσω ΑΣΕΠ προσελήφθησαν 8 ΤΕ Συντηρητές και 11 ΠΕ Συντηρητές.

Το διάστημα 2020-2021, στο σύνολο των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., ο τομέας της συντήρησης στελεχωνόταν από 375 υπαλλήλους αορίστου χρόνου: 3 ΠΕ Συντηρητές, 157 ΤΕ Συντηρητές και 215 ΔΕ Τεχνικούς Συντήρησης, καθώς και 178 μόνιμους υπαλλήλους: 29 ΠΕ Συντηρητές, 85 ΤΕ Συντηρητές και 64 ΔΕ Τεχνικούς Συντήρησης. Από τους 553 μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους στον τομέα της συντήρησης μόνο οι 274 είναι Συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (ενώ οι 279 είναι ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης), οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες 53 Εφορειών Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ), 9 περιφερειακών Υπηρεσιών Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, καθώς και άλλων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α (Εφορείες Σπηλαιολογίας, εναλίων, μουσεία, κ.λπ.)!

Επιπλέον, ο όγκος του πολιτιστικού αγαθού που επιβλέπει κάθε μία κεντρική ή περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. είναι τεράστιος σε σχέση με το δυσανάλογα μικρό αριθμό υπαλλήλων στον τομέα της συντήρησης που μπορεί να ασχοληθεί με τη μελέτη, επίβλεψη, και συντήρηση μνημείων, έργων τέχνης και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

Ο ΣΣΑΕΤΤΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Δημόσιο Τομέα αναφορικά με την απασχόληση ΠΕ/ΤΕ Συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης και οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι παρατηρείται:

  • Υποτυπώδης στελέχωση των ΕΦΑ και άλλων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., ειδικά στην επαρχία.
  • Παντελής απουσία τμημάτων συντήρησης σε αρκετές ΕΦΑ της περιφέρειας.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις ΕΦΑ Γρεβενών, ΕΦΑ Φλώρινας, ΕΦΑ Δράμας, ΕΦΑ Ξάνθης, ΕΦΑ Καβάλας, ΕΦΑ Ζακύνθου, καθώς και ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας που δεν διαθέτουν τμήμα συντήρησης!

  • Δραματική υποστελέχωση των τμημάτων συντήρησης σε αρκετές ΕΦΑ της περιφέρειας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις ΕΦΑ Θεσπρωτίας, ΕΦΑ Κεφαλονιάς και Ιθάκης, καθώς και την ΕΦΑ Σερρών, οι οποίες στελεχώνονται από 1 με 2 άτομα.

Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, εάν και εφόσον μεταξύ των 1 με 2 ατόμων του τμήματος συντήρησης υπάρχουν ΠΕ/ΤΕ Συντηρητές, αυτοί καλούνται να επιβλέπουν τα έργα της ΕΦΑ υλοποιούμενα με αυτεπιστασία ή από ιδιώτες-εργολήπτες, να οργανώνουν τη λειτουργία εργαστηρίων και παράλληλα, να εκτελούν εργασίες συντήρησης.

Μάλιστα, πρόκειται για ΕΦΑ εκτεταμένης γεωγραφικά περιοχής αρμοδιοτήτων οι οποίες περιλαμβάνουν είτε νησιωτικές περιοχές, είτε περιοχές δύσβατες και απομακρυσμένες, η πρόσβαση στις οποίες επιφέρει σημαντικό κόστος σε εργατοώρες και δαπάνες μετακίνησης.

 

 

Υποβάθμιση της ποιότητας εργασίας και δυσκολία στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας -κυρίως στις περιφερειακές μονάδες.

  • Επιβάρυνση κεντρικών υπηρεσιών, όπως η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α, στις περιπτώσεις:

– ΕΦΑ που δεν διαθέτουν τμήμα συντήρησης,

– ΕΦΑ με τμήμα συντήρησης που δεν διαθέτει ΠΕ/ΤΕ Συντηρητή και οι τμηματάρχες είναι ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης ο οποίοι βάσει νόμου δεν μπορούν να εκπονούν μελέτες και να επιβλέπουν εργασίες συντήρησης.

  • Ενώ, ΙΔΟΧ Συντηρητές εξυπηρετούν διαρκείς και πάγιες ανάγκες του ΥΠ.ΠΟ.Α., ουσιαστικά δεν έχουν σταθερή και μόνιμη εργασία!

Επιπλέον, η υποστελέχωση των τμημάτων συντήρησης των ΕΦΑ επιφέρει προβλήματα και στους ΙΔΟΧ Συντηρητές οι οποίοι έχουν ελλιπή επίβλεψη ή/και καθοδήγηση λόγω έλλειψης τακτικού προσωπικού ή/και φόρτου εργασίας των υπευθύνων.

  • Συνταξιοδότηση Συντηρητών που αφήνουν πίσω τους υποστελεχωμένα ή κενά τμήματα συντήρησης ή εργαστήρια, στις ΕΦΑ και σε άλλες Υπηρεσίες! Η παρούσα κατάσταση οδηγεί στην απουσία φυσιολογικής διαδοχής εμπειρίας και μεταλαμπάδευσης τεχνογνωσίας που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας οργανικής θέσης.

 

Ως Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΣΑΕΤΤΕ) ζητάνε:

Άμεση προκήρυξη μόνιμων θέσεων ΠΕ και ΤΕ Συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης για την κάλυψη των αναγκών του ΥΠ.ΠΟ.Α., οι οποίες είναι πάγιες και τακτικές ανάγκες, γεγονός το οποίο πιστοποιείται από το ότι σε σταθερή βάση προκηρύσσονται θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η ανάγκη για ΠΕ και ΤΕ Συντηρητές δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως “έκτακτη”, αλλά να εκλαμβάνεται ως πάγια και διαρκής στο γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου, ώστε να επιτυγχάνεται η αειφορία της πολιτιστικής κληρονομιάς και να ενισχύεται η ανταποδοτικότητα στον τομέα του τουρισμού, και κατ’ επέκταση, η εθνική οικονομία.

 

 

 

Ερωτάσθε κκ. Υπουργοί:

Θα προχωρήσετε στην προκήρυξη μόνιμων θέσεων ΠΕ και ΤΕ Συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης για την κάλυψη των αναγκών του ΥΠ.ΠΟ.Α., οι οποίες είναι πάγιες και τακτικές ανάγκες, γεγονός το οποίο πιστοποιείται από το ότι σε σταθερή βάση προκηρύσσονται θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου;

 

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης