Ηράκλειο, 23-8-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Θέμα:  Μεταφορικό ισοδύναμο για την Κρήτη 2020- 2021

Σε επιστολή του ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας αναφέρει τα ζητήματα που σχετίζονται με το Μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου στην Κρήτη.

Δυστυχώς για άλλη μία φορά αναγκάζονται να  μεταφέρουνε την αγανάκτηση των δικαιούχων  για την ΜΗ έγκαιρη καταβολή του συνολικού πόσου ενίσχυσης.

Μερίδα δε αυτών των δικαιούχων εντάχθηκαν σε καθεστώς ελέγχου και ενώ έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες εδώ και ένα έτος, ακόμα αναμένουν την πίστωση των χρημάτων στους λογαριασμούς τους.

Επιπροσθέτως, τονίζουνε για άλλη μία φορά το σημαντικό θέμα που σχετίζεται με το όριο στο συνολικό ποσό ενίσχυσης de minimis για την τελευταία τριετία. Αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα αρνητικά την επιχορήγηση σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Ομάδες Παραγωγών. Ο λόγος είναι ότι εμπεριέχει μέρος άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων και αποτέλεσμα αυτής της διάταξης είναι να συμπληρώνετε γρήγορα το όριο και τελικά ο Α.Σ./Ο.Π. να μην είναι δικαιούχος. Το ίδιο συμβαίνει και σε περιπτώσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων που έχουν αυξημένο κύκλο εργασιών.

Αναμένουνε άμεσα την καθολική εφαρμογή του μέτρου για την  Κρήτη όπου προβλέπεται (εκτός από την επιχορήγηση το κόστος μεταφοράς προϊόντων) επιδότηση του κόστους μεταφοράς σε επιβάτες και καύσιμα, όπως άλλωστε ισχύει στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τις Ελλάδας.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

θα μεριμνήσετε άμεσα ώστε να διεκπεραιωθούν το σύνολο των αιτημάτων;

Θα δείξετε έμπρακτα ότι κατανοείτε την δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκύρια που βιώνουν καθημερινά οι Έλληνες αγρότες αλλά και άλλοι κλάδοι;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης