Ηράκλειο, 23-8-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Υγείας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Θέμα: Βιβλίο Αναφοράς Καπνίσματος

 

Στο πλαίσιο του Νόμου 3868/2010 (αντικαπνιστικός νόμος) και της ΚΥΑ 104720/2010 οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχουν την υποχρέωσή να τηρούν το «Βιβλίο Αναφοράς Καπνίσματος» εντός του καταστήματός τους, αναφέρει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Ηρακλείου.

 

Οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν το εν λόγω βιβλίο το οποίο θα πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή  και να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο αρθρο 3 παρ.2 της υπ.απ. Δ2β/Γ.Π. οικ.80727/15-11-2019 ΚΥΑ,  αφού η µη τήρηση του “Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος”, αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («µη συνεργασία του υπευθύνου µε τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου») κάτι το οποίο συνεπάγεται πρόστιμο.

 

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο της στρατηγικής, που αφορά σε ελέγχους για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και κατόπιν σχεδιασμού ελέγχων βάσει ανάλυσης διακινδύνευσης, διενήργησε το τελευταίο διάστημα εντατικούς  ελέγχους  σε όλη την επικράτεια και επέβαλε υψηλά πρόστιμα σε επιχειρήσεις.

 

 

Παλαιότερα οι περισσότεροι νόμοι θεσπίζονταν γιατί η Πολιτεία (κυρίως λόγω χειρόγραφων διαδικασιών) δεν μπορούσε να ελέγξει και να παρακολουθήσει την πορεία των επιχειρήσεων ανά πάσα στιγμή. Σήμερα στα πλαίσια της ψηφιοποίησης του κράτους  και των επιχειρήσεων έχουν αναπτυχθεί  και δημιουργηθεί εφαρμογές και συστήματα με στόχο να μην επιβαρύνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους συναλλασσόμενους  επαγγελματίες.

 

 

Με βάση τα παραπάνω ζητούμε την κατάργηση της τήρησης του «Βιβλίου Αναφοράς καπνίσματος» από τους επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αφού όλα πλέον καταγράφονται ηλεκτρονικά.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Για ποιον λόγο ενώ όλα καταγράφονται ηλεκτρονικά ζητάτε την τήρηση βιβλίου;

Θα προχωρήσετε στην κατάργηση της τήρησης του «Βιβλίου Αναφοράς καπνίσματος» από τους επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης