Ηράκλειο, 20-7-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

 

Θέμα: Επιτακτική ανάγκη οι άμεσες προσλήψεις προσωπικού στο  πυροσβεστικό σώμα

Σε επιστολή του το Σωματείο Πυροσβεστών Ν. Ηρακλείου   «Οι τρεις Παίδες εν καμίνω»  αναφέρει ότι με το αριθμ. πρωτ. 13/2022 από 4/4/2022 και με έγγραφο τους,  έχουν ενημερώσει  εγκαίρως για το σοβαρότατο ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης, εκ του οποίου προβλήματος θα οδηγηθούν σε σοβαρά προβλήματα και αδιέξοδα. Αφενός οι συνταξιοδοτήσεις και οι μεταθέσεις στελεχών και αφετέρου η λειτουργία των ΕΜΟΔΕ στον Νομό, στις οποίες μετακινήθηκε σημαντικός αριθμός από το υπάρχον προσωπικό,  προκαλεί αδυναμία στην εφαρμογή του σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών αλλά και αδυναμία να χορηγηθούν στους υπαλλήλους οι προβλεπόμενες από τον νόμο ημέρες αδείας και ρεπό.

Δυστυχώς, όμως, με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και ενώ έχουμε διανύσει τους δύο πρώτους μήνες αυτής και παρά το γεγονός ότι στον Νομό  έχουν επικρατήσει ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για τη μη εκδήλωση πυρκαγιάς και για την αντιμετώπιση των όποιων πυρκαγιών εκδηλώθηκαν, οι εκτιμήσεις  τους επιβεβαιώθηκαν.

Στο διάστημα από της ενάρξεως της αντιπυρικής περιόδου και έως σήμερα, χωρίς να έχει χρειαστεί να κληθεί το προσωπικό σε επιφυλακή πλην ελαχίστων περιπτώσεων (απόλυτα δικαιολογημένων σύμφωνα με τον Κανονισμό) και χωρίς στο νησί και τον Nομό να έχουν επικρατήσει συνθήκες επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, λόγω της σοβαρής έλλειψης προσωπικού, υφίστανται τα εξής:

α) Αναπρογραμματισμός και μείωση των προβλεπόμενων από τον νόμο ημερών αδείας που αναμένεται να χορηγηθούν στο σύνολο σχεδόν του προσωπικού. β) Στελέχωση όλων των οχημάτων του Νομού με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό, γ) Αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος πυρασφάλειας λόγω σοβαρής έλλειψης προσωπικού δ) Αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας του ανακριτικού τμήματος ε) Αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας λόγω κατηγορίας του 2ου Π.Σ Α/Λ Ηρακλείου και ζ) αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας λόγω κατηγορίας του 3ου Π.Σ Λιμένα Ηρακλείου.

Ταυτοχρόνως θεωρούνε δεδομένο ότι θα επαναληφθούν τα κάτωθι προβλήματα και συγκεκριμένα: α) μη χορήγηση ρεπό και μετακίνηση για εκτέλεση υπηρεσίας των υπαλλήλων από την μία βάρδια στην άλλη για να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι πάνω από 3 με ότι αυτό επιφέρει στον οικονομικό, οικογενειακό και προσωπικό προγραμματισμό των υπαλλήλων, β) αύξηση της απλήρωτης υπερεργασίας, γ) εφαρμογή των γνωστών μη νόμιμων προληπτικών επιφυλακών χωρίς συμβάν, δ) κατάχρηση του μέτρου της επιφυλακής σε συμβάντα μικρού μεγέθους, ε) κατάχρηση της επιφυλακής με παρατεταμένη εφαρμογή της σε διάστημα που επί της ουσίας δεν θα δικαιολογείται, ενώ σημαντική επιδείνωση των παραπάνω καταστάσεων αναμένεται να επιφέρει η ενδεχόμενη μετακίνησης υπαλλήλων για την στελέχωση του νεοσύστατου τμήματος ΣμηΕ.Α, και οι αναμενόμενες αναπόφευκτες συνταξιοδοτήσεις στελεχών τα επόμενα χρόνια.

Όλα τα παραπάνω  επιτάσσουν να ληφθούν άμεσες πρωτοβουλίες και να δρομολογηθούν εξελίξεις τόσο για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αναγκών όσο και των αυτών που αναμένεται να προκύπτουν όσο περνάει άπραγος ο χρόνος.

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουνε τα κάτωθι : α) Άμεση πρόσληψη συμβασιούχων πλέον των ήδη προσλαμβανομένων για την στελέχωση του πεζοπόρου τμήματος που θα δώσει την δυνατότητα μετακίνησης Π.Π.Υ και Πυροσβεστικού προσωπικού από το πεζοπόρο σε σταθμούς και τμήματα που έχουν ανάγκες. β) Άμεση μονιμοποίηση όλων των κατόχων απολυτήριου λυκείου Π.Π.Υ, ανεξάρτητα της ηλικίας και του χρόνου απόκτησης του απολυτήριου. γ) Μετατροπή σε 12μηνη της σύμβασης όλων των συμβασιούχων πυροσβεστών σε καθεστώς αντίστοιχο των νεοπροσληφθέντων στις ΕΜΟΔΕ. δ) Αύξηση του αριθμού των εισαχθέντων στην Πυροσβεστική Ακαδημία μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και ε) πρόσληψη σημαντικού αριθμού κατάλληλου πολιτικού προσωπικού για την στελέχωση των τμημάτων πυρασφάλειας, γραμματείας σταθμών- Δι.Π.Υ.Ν – ΠΕ.ΠΥ.Δ. και τη διάθεση του Πυροσβεστικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές τις θέσεις για την κάλυψη αναγκών σε Π.Σ και Π.Κ.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα ικανοποιήσετε τα αιτήματα τους;

Θα στελεχώσετε πλήρως τις μονάδες;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης