Ηράκλειο, 13-7-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Κόβουν τη μουσική και βάζουν μαθήματα στα Μουσικά Σχολεία

 

Σε υπόμνημα που συνυπογράφουν τα δεκαπενταμελή συμβούλια των Μουσικών Σχολείων: Ηρακλείου, Αγρινίου, Αργολίδας, Βέροιας, Καβάλας, Μουσικό σχολείο Λαμίας, Μυτιλήνης, Ξάνθης, Πατρών, Πρέβεζας, Πτολεμαΐδας, Σιάτιστας, Σπάρτης και  Μουσικό Χανίων  εκφράζονται σοβαρές αντιρρήσεις επί του «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», που έχει τεθεί σε διαβούλευση.

 

Οι αμφιβολίες τους προβάλλονται επί των  άρθρων   εξής άρθρων: Συγκεκριμένα, στο άρθρο 383 του κεφαλαίου Γ αναφέρεται: Εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών – Αντικατάσταση άρθρου 19 ν. 4559/2018 Το άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α΄142, διόρθωση σφάλματος Α΄ 154), περί της εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 19 Εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

  1. Η εισαγωγή στα τμήματα: α) Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, β) Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γ) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, δ) Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ε) Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γίνεται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου που διοργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
  2. Οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται πανελλαδικώς στα εξής μαθήματα: α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη. β) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα, με τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων. γ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Νέα Ελληνικά για τους υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). δ) Σε ένα (1) ακόμη μάθημα της ομάδας προσανατολισμού ή του τομέα που επιλέγει ο υποψήφιος ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχα ως εξής: δα) Ιστορία για τους υποψηφίους του πρώτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ., δβ) Μαθηματικά για τους υποψηφίους του δεύτερου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ., δγ) Φυσική για τους υποψηφίους του τρίτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ., δδ) Πληροφορική για τους υποψηφίους του τέταρτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ. και δε) Μαθηματικά (Άλγεβρα) για τους υποψηφίους όλων των τομέων των ΕΠΑ.Λ.

 

Το άρθρο 19 του ν. 4559/2018 περί της εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ο νόμος δηλαδή που είναι σε εφαρμογή αυτή τη στιγμή αναφέρει: 1. Α. Οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου στα εξής μουσικά μαθήματα: α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη. β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών και ακουστικών μουσικών γνώσεων. Β. Επιπλέον οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών ή των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα στο μάθημα α) Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων ή β) Νέα Ελληνικά των Επαγγελματικών Λυκείων.

 

Στην ουσία η αλλαγή που θα φέρει ο νέος νόμος για τους υποψήφιους που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα Μουσικά Πανεπιστήμια της χώρας είναι η προσθήκη εξέτασης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ενός μαθήματος της ομάδας προσανατολισμού ή του τομέα που επιλέγει ο υποψήφιος ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχα. Μια τέτοια προσθήκη θα προξενήσει μεγάλες αναταραχές στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς πλέον οι μαθητές δεν θα μπορούν να επικεντρωθούν στα μουσικά μαθήματα, τα οποία είναι ήδη πολύ δύσκολα. Με αποτέλεσμα να πρέπει να διαβάζουν ένα ακόμα μάθημα προσανατολισμού, κάτι που μόνο αποπροσανατολισμό θα προσκαλέσει.

Οι μαθητές και άμεσα ενδιαφερόμενοι αιτούνται να παραμείνει σε ισχύ ο παλιός νόμος, ο οποίος δίνει την δυνατότητα στους υποψήφιους να δίνουν βάση στα μουσικά μαθήματα, τα μαθήματα δηλαδή που θα τους χρησιμεύσουν στο Πανεπιστήμιο και στην μετέπειτα επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Ερωτάσθε κα. Υπουργέ:

Θα  προχωρήσετε σε διάλογο με τα Μουσικά Σχολεία;

Θα λάβετε σοβαρά υπόψη τις ενστάσεις τους επί του νέου νομοσχεδίου;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης