Ηράκλειο, 28-6-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα :Προβλήματα ασφάλειας στην αεροπλοΐα στον κρατικό αερολιμένα Σάμου

Με  έγγραφο της  η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επισημαίνει τα προβλήματα που προκαλούνται  στην ασφάλεια της αεροπλοΐας  στον κρατικό αερολιμένα Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος» από την παρουσία σκαφών στην θαλάσσια περιοχή του Πυθαγορείου.

Το έγγραφο έχει αποδέκτη τον Λιμενικό Σταθμό Πυθαγορείου και σύμφωνα με αυτό δεν επιτρέπεται ο πλους και ο ελλιμενισμός σκαφών  καθώς και η εκτέλεση θαλασσίων δραστηριοτήτων αναψυχής.

Απαντώντας στο έγγραφο ο Λιμενάρχης Σάμου επισημαίνει ότι ουδέποτε έχει κοινοποιηθεί η σχετική νομοθεσία βάσει της οποίας εκδόθηκε η σχετική απαγορευτική απαγόρευση. Επίσης, τονίζει στο έγγραφο του ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιορισμοί που αφορούν στην θαλάσσια κυκλοφορία, μέσα αναψυχής αγκυροβόλια και παραβολή σε λιμάνια μπορούν να επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς διαχείρισης των λιμένων.

Τέλος το Λιμεναρχείο Σάμου όπως αναφέρει το έγγραφο δεν δύναται να προβεί στις απαγορεύσεις και τους λέει να παραπέμψουν το θέμα στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Ναυτικού κ.λ.π.

Επειδή τα θέματα ασφαλείας για τις πτήσεις αεροσκαφών στην ευρύτερη περιοχή της δημοτικής ενότητας Πυθαγορείου στη Σάμο δεν μπορούν να λυθούν αλλά περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στο έγγραφο του Λιμενάρχη Σάμου.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Ποια μέτρα θα λάβετε για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Σάμου;

Ποιος φορέας έχει την ευθύνη για να λυθεί το πρόβλημα:  Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών;

Παρακαλώ να μου δοθεί όλη σχετική αλληλογραφία μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών.

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης