Ηράκλειο, 23-6-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα: Προτάσεις για την αποφυγή καθυστερήσεων διεκπεραίωσης διοικητικών πράξεων στις υπηρεσίες δόμησης

Σε επιστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήματος Ανατολικής Κρήτης αναφέρονται τα ζητήματα γραφειοκρατίας που αποτελούν ένα καθημερινό φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί. Καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων τόσο για μεγάλα όσο και για μικρά έργα προκαλούν οικονομικά προβλήματα στην τοπική κοινωνία.

 

Οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι απλές και μπορούν να ικανοποιηθούν με μία γενική εγκύκλιο προς όλες τις κρατικές και αυτοδιοικητικές υπηρεσίες.

 

Η ημερομηνία  που κάθε διοικητική πράξη πρωτοκολλήθηκε σε κρατική υπηρεσία να είναι κριτήριο προτεραιότητας για την αύξουσα σειρά διεκπεραίωσης της.

 

Η παρατήρηση και ο έλεγχος του φακέλου να μη γίνεται τμηματικά

Όταν ο συμπληρωμένος φάκελος επανυποβάλλεται  να διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα.

 

Να σημειωθεί επίσης ότι χρειάζεται να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα της ακραίας υποστελέχωσης των υπηρεσιών δόμησης της χώρας που δεν δύναται να ανταποκριθούν πλέον στον τεράστιο όγκο εκκρεμών υποθέσεων.

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Θα προχωρήσετε στην έκδοση εγκύκλιου, που να τηρεί όσα αναφέρει το ΤΕΕ/ΤΑΚ;

Θα στελεχώσετε τις υπηρεσίες δόμησης;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης