Ηράκλειο, 15-6-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών

 

Θέμα:  Άμεση απόδοση προσωπικής διαφοράς σε όσους διορίστηκαν ή μετατάχτηκαν μετά από την 11η Οκτωβρίου του 2018

 

Σε δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό τύπο[1] αναφέρεται η αδικία που αντιμετωπίζουν 400 περίπου δημόσιοι υπάλληλοι, που αδικήθηκαν από την προσωπική διαφορά γιατί πολύ απλά διορίστηκαν ή μετατάχτηκαν μετά από την 11η Οκτωβρίου του 2018. Ενώ εδώ και τέσσερα χρόνια προσπαθούν να βρουν το δίκιο τους εις μάτην.

Χαρακτηριστικό της αδικίας που σημειώθηκε είναι ότι ακόμα και άτομα που κατέκτησαν μία θέση στο Δημόσιο με την ίδια προκήρυξη, του 2017, έχουν διαφορετικά εισοδήματα.

Σε κείμενο των υπαλλήλων του Ηρακλείου επισημαίνονται τα εξής οτί είναι  υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι αναλάβανε υπηρεσία μετά την 11η Οκτωβρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε για τελευταία φορά η Προσωπική Διαφορά (Ν.4569/2018).

Επίσης, θίγουν  το γνωστό θέμα της άνισης μισθολογικής μεταχείρισής μας σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας – οι οποίοι λαμβάνουν την Προσωπική Διαφορά – καθώς καθημερινά παρέχουνε την ίδια ακριβώς εργασία, στις ίδιες συνθήκες με τα ίδια προσόντα, αλλά με διαφορετικές απολαβές, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο διάκριση μεταξύ των εργαζομένων και υπαλλήλους δύο κατηγοριών.

Όσοι μεταταχθήκανε μετά την 11-10-2018  λαμβάνουνε μικρότερο μισθό, σε σχέση με άλλους συναδέλφους τους, που έχουν είτε λιγότερα τυπικά προσόντα είτε λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας.

Τέλος ζητάνε προκειμένου να ζούνε αξιοπρεπώς, να  εξομοιωθούν με τους λοιπούς συναδέλφους τους, μέσω της απόδοσης και σε αυτούς της Προσωπικής Διαφοράς.

 

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, απάντησε σε ερωτήσεις που έγιναν στη βουλή, μεταξύ άλλων πως «η προσωπική διαφορά συνιστά στοιχείο του προσωπικού μισθολογικού προφίλ κάθε υπαλλήλου, είναι συνάρτηση της σύγκρισης των αποδοχών του αμέσως πριν και μετά την εφαρμογή του ν.4024/2011 και θεσμοθετήθηκε ως μια προστατευτική μεταβατική διάταξη προσωπικού χαρακτήρα, η οποία διατηρήθηκε και με τις νέες μισθολογικές διατάξεις του άρθρου.27 του ν.4354/2015.

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι με τις μεταγενέστερες ρυθμίσεις της παρ.1α του αρ.45 του ν.4569/2018 χορηγήθηκε η εν λόγω προσωπική διαφορά σε υπαλλήλους που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί μετά την 1-11-2011 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, ήτοι την 11-10-2018 στους φορείς που ρητά αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση τα μισθολογικά αιτήματα των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, της ΕΛΣΤΑΤ, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου θα εξετασθούν στο πλαίσιο αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου».

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Με βάση τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, θα προχωρήσετε στην εξάλειψη αυτής της μισθολογικής διαφοροποίησης που υφίστανται  οι υπάλληλοι αυτοί;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης

 

[1] https://www.patris.gr/2022/05/24/perimenoyn-4-chronia-tin-arsi-mias-adikias/