Ηράκλειο, 8-6-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

 

Θέμα:  Αναγκαιότητα κατασκευής νέου κτιρίου για την στέγαση όλων των τμημάτων της Δι.Πυ.Ν. Ηρακλείου και της Πε,Πυ.Δ. Κρήτης

 

Σε επιστολή του το Σωματείο Πυροσβεστών Ν. Ηρακλείου   «Οι τρεις Παίδες εν καμίνω»  αναφέρει ότι το  κτίριο που στεγάζονται η ΔΙΠΥΝ Ηρακλείου, η ΠΕΠΥΔ Κρήτης, το ΠΕ.ΚΕ Κρήτης, και ο 1ος Π.Σ Ηρακλείου ανεγέρθηκε πριν 40 περίπου χρόνια για να καλύψει τις ανάγκες της τότε εποχής.

Σήμερα δυστυχώς, δεν δύναται να εξυπηρετήσει τόσο τις αυξημένες ανάγκες της Υπηρεσίας σε χώρους όσο και την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε χώρους των 8τμ στεγάζονται 5 άτομα τριών διαφορετικών τμημάτων, το ανακριτικό τμήμα στεγάζεται στο κτήριο της ΒΙ.ΠΕ 10 χλμ μακριά από την έδρα της ΔΙΠΥΝ με ότι λειτουργικά προβλήματα αυτό επιφέρει, στο τμήμα Πυρασφάλειας της ΔΙΠΥΝ Ηρακλείου υπηρετούν 5 υπάλληλοι και στεγάζεται σε 10τμ, για να φυλαχτεί το αρχείο της Υπηρεσίας να έχει καταργηθεί 1,5 κοιτώνας, και μάλιστα ο κοιτώνας γυναικών όπου χωρίζεται στην μέση με έπιπλα αφού ο μισός χρησιμοποιείται για αποθήκευση αρχείου. Επιπλέον, το επόμενο διάστημα αναμένεται να καλυφθούν οι θέσεις των νομικών, μηχανικών κλπ, η δημιουργία των ομάδων ΣΜΗΕΑ (drones) της ΠΕΠΥΔ για τους οποίους δεν υφίσταται καθόλου χώρος για την στέγαση τους και την άσκηση των ιδιαίτερων καθηκόντων τους, όπως επίσης και αρκετός χώρος του υφιστάμενου γκαράζ χρησιμοποιείται για αποθήκευση υλικών και εξοπλισμών αφού δεν υπάρχει άλλος χώρος φύλαξης τους.

 

Τα παραπάνω προβλήματα ανεπάρκειας χώρων σε συνδυασμό με τις όλο και συνεχόμενες αυξανόμενες ανάγκες και υποχρεώσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη μεταστέγασης όλων των διοικητικών υπηρεσιών που στεγάζονται στο Ηράκλειο σε ένα νέο, σύγχρονο και λειτουργικό κτήριο στην πόλη του Ηρακλείου.

Απόρροια αυτού του νέου οικοδομήματος θα είναι η ορθή λειτουργικότητα της Υπηρεσίας μας, η καλύτερη συναλλαγή και εξυπηρέτηση του κοινού αλλά και η απαλοιφή των σημαντικών  προβλημάτων που προκύπτουν από την παλαιότητα του υπάρχοντος κτηρίου με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρημάτων που απαιτούνται για την συντήρηση του ήδη υπάρχοντος παλαιού κτηρίου.

Δεδομένου ότι την περίοδο αυτή αρκετά υπηρεσιακά κτήρια κατασκευάζονται ανά την χώρα μας μέσω Σ.Δ.Ι.Τ και άλλων προγραμμάτων και αρκετά χρήματα θα διατεθούν στο Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία, για την αγορά εξοπλισμών και την κατασκευή κτηρίων μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα εξετάσετε την εξεύρεση κατάλληλου χώρου και την κατασκευή σε αυτόν ενός σύγχρονου και λειτουργικού κτηρίου που θα καλύψει τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις όλο αυξανόμενες μελλοντικές ανάγκες της Υπηρεσίας ;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης