Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη τον Υπουργό  Υποδομών και Μεταφορών, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε 22ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

 

Στο ομόφωνο ψήφισμα επισημαίνεται η αναγκαιότητα για πολιτική στήριξη του Υπουργού για το σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα που ανέκυψε εξαιτίας του έργου κατασκευής του νέου οδικού δικτύου σύνδεσης του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (αεροδρόμιο Καστελλίου) με τον Βόρειο Οδικό άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.).

 

Η κατασκευή έχει εγείρει πληθώρα αντιδράσεων από την τοπική κοινωνία και τους περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς συλλόγους για τμήμα του έργου κατασκευής που χαρακτηρίζεται με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και ύπαρξη Ρωμαϊκών αρχαιοτήτων.