Ηράκλειο, 7-6-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: Καταργούνται θέσεις εργασίας για ΑΜΕΑ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με αφορμή ανακοινώσεις του Υπουργείου σχετικά με την αναθεώρηση του Π.Δ. 50/2001 για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα, η οποία επιφέρει μείωση στους κλάδους του δημόσιου τομέα, αναφέρει το μείζον ζήτημα που θα προκύψει κατά την εφαρμογή της κατάργησης ειδικοτήτων, αναφορικά με το επάγγελμα του τυφλού τηλεφωνητή.

Στο νέο ενιαίο και απλουστευμένο προσοντολόγιο και κλαδολόγιο, που παρουσιάστηκε, στο οποίο αναφέρεται η κατάργηση της ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Τηλεφωνικού Κέντρου, θα δημιουργηθεί πολύ σοβαρό ζήτημα αναφορικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης, εάν δεν αναφερθεί ρητά η εξαίρεση της κατηγορίας των τυφλών τηλεφωνητών.

Το επάγγελμα του χειριστή τηλεφωνικού κέντρου είναι ένα από τα ελάχιστα και προστατευόμενα επαγγέλματα που άσκησαν με επιτυχία οι τυφλοί στη χώρα μας,  από τη στιγμή μάλιστα που δεν έχει προβλεφθεί ποτέ από το κράτος, οποιαδήποτε εναλλακτική λύση για την επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητο να προβλεφθεί στο επικείμενο προεδρικό διάταγμα η εξαίρεση των τυφλών τηλεφωνητών από την κατάργηση της ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Τηλεφωνικού Κέντρου, καθώς και να αναφερθεί ρητά ότι οι τηλεφωνητές θα πρέπει να είναι απόφοιτοι του Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικότητας “Τεχνικού Χειριστή Η/Υ και Τηλεφωνικών Κέντρων, Παροχής Πληροφοριών και Εξυπηρέτησης Πελατών Αποκλειστικά για Τυφλούς και Άτομα με Προβλήματα Όρασης”.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα προβλεφθεί στο επικείμενο προεδρικό διάταγμα η εξαίρεση των τυφλών τηλεφωνητών από την κατάργηση της ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Τηλεφωνικού Κέντρου, καθώς και να αναφερθεί ρητά ότι οι τηλεφωνητές θα πρέπει να είναι απόφοιτοι του Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικότητας “Τεχνικού Χειριστή Η/Υ και Τηλεφωνικών Κέντρων, Παροχής Πληροφοριών και Εξυπηρέτησης Πελατών Αποκλειστικά για Τυφλούς και Άτομα με Προβλήματα Όρασης”;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης