Ηράκλειο, 30-5-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Ξεπερνούν τα 4000  τα κενά  των δασκάλων (ΠΕ70)

 

 

Σε επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων αναφέρεται ότι υπάρχουν  4173 κενά Δασκάλων (ΠΕ70).

Ο ΠΑ.Σ.Α.Δ. αναφέρει ότι από τους 11.700 περσινούς διορισμούς, οι 6200 πραγματοποιήθηκαν στην Πρωτοβάθμια, ενώ οι 5500 στη Δευτεροβάθμια. Ωστόσο, τα εναπομείναντα κενά μετά την ολοκλήρωση των διορισμών, ήταν 4466 (85,62%) στην Πρωτοβάθμια και μόλις 750 (14,38%) στη Δευτεροβάθμια.

Οι δάσκαλοι (ΠΕ70), φέτος, έχουνε -επίσημα- 4173 οργανικά κενά που αποτελούν περίπου το 53% των κενών συνολικά στη Γενική, υπερπολλαπλάσια κάθε άλλου κλάδου.

 

Την περσινή χρονιά, ο αριθμός των μόνιμων διορισμών στην ειδικότητά αυτή ήταν 3700 και ήταν, όντως, ο μεγαλύτερος από κάθε άλλο κλάδο. Εν τούτοις, το ποσοστό κάλυψης ανήλθε, μόλις, στο 58%, ενώ, ταυτόχρονα, παρατηρήθηκαν τεράστια ποσοστά κάλυψης στους περισσότερους κλάδους της Δευτεροβάθμιας (ενδεικτικά ΠΕ02 Φιλόλογοι 98%, ΠΕ03 Μαθηματικοί 91%, ΠΕ04.02. Χημικοί 91%).

Η έλλειψη δασκάλων στα σχολεία σηματοδοτεί, επί το πλείστον, την αδυναμία λειτουργίας τους, καθώς δεν υπολείπονται, απλώς, ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά απουσιάζει ο εκπαιδευτικός. Επιπλέον, κάθε μορφή προγραμματισμού, καθορισμού στόχων, αξιολόγησης και -κυρίως- παιδαγωγικής συνέχειας είναι μη υλοποιήσιμη, ως απόρροια της έλλειψης μόνιμου προσωπικού.

 

Δεδομένου ότι τα δημοτικά και οι δάσκαλοι δε γίνεται να μείνουνε άλλη μια χρονιά στην αναπλήρωση.

 

Ερωτάσθε κα. Υπουργέ:

-Θα προχωρήσετε με την πλήρη κάλυψη σε όλα τα κενά της εκπαίδευσης, για όλους τους κλάδους και όλες τις ειδικότητες όπως έχει ζητηθεί από τον ΠΑ.Σ.Α.Δ.;

-Θα γίνει η κατανομή των διορισμών με διαφανή κριτήρια και σύμφωνα με την αναλογία που προκύπτει από τις πραγματικές ανάγκες, όπως αυτές αποτυπώνονται από τα οργανικά κενά κάθε κλάδου και όχι με γνώμονα την ισοκατανομή που προκρίθηκε ως λύση την περσινή χρονιά;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης