Ηράκλειο, 25-5-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα:  Αίτημα για παράταση συμβάσεων επικουρικού προσωπικού

Σε επιστολή του ο εκπρόσωπος εργαζομένων του Διοικητικού Συμβουλίου  του Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Κ.Π.Π.Κ.), γνωστοποιεί την ανησυχία του για τους συναδέλφους επικουρικούς υπαλλήλους που είχαν προσληφθεί στα πλαίσια της υπ΄αριθ. ΣΟΧ 1/2019, υπ΄αριθ πρωτ. 136/9-2-2021 ανακοίνωσης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Την παράταση των παραπάνω πενήντα (50) συμβάσεων προσωπικού ΣΟΧ 1/2019 που έληξαν στις  21 Μαΐου 2022 και που οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι

Να σημειωθεί ότι για τις παραπάνω πενήντα (50) συμβάσεις προσωπικού ΣΟΧ 1/2019 που έληξαν στις 21 Μαΐου 2022  η παραμονή τους κρίνεται απαραίτητη για να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα παραρτήματα, και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους.

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα δοθεί παράταση στις ανωτέρω συμβάσεις προσωπικού για την για την εύρυθμη λειτουργία των παραρτημάτων;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης