Ηράκλειο, 14-5-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ &ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Υπουργούς Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα:  Να δοθεί στη δημοσιότητα η μελέτη για τον καθορισμό εδρών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και περιμετρικές ζώνες

Με το υπ.αρ.Πρωτ.3858/107 έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών αποφασίστηκε η εκπόνηση μελέτης για την επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων στον κλάδο των Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ για όλες τις Περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Σύμφωνα με απάντηση που δόθηκε στον δημοσιογράφο Γιάννη Νέγρη από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Λεωνίδα Αθηνάδη, αποτελεί η μελέτη πνευματική ιδιοκτησία του μελετητή και δεν γίνεται να γνωστοποιηθεί.

Η απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τη μελέτη για τον καθορισμό εδρών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και περιμετρικές ζώνες στην οποία αναφέρεστε, δυστυχώς δεν μπορούμε να σας την γνωστοποιήσουμε καθώς αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του μελετητή κυρίου Προβατά.
Αναφορικά με την ερώτησή σας για το για ποιο λόγο δεν έχει μπει ακόμα ως θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό είναι καθαρά πολιτική απόφαση και θα συζητηθεί στο εγγύς μέλλον».

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Δεδομένου ότι η μελέτη έχει ήδη παραδοθεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εδώ και αρκετό καιρό από τον μελετητή παρακαλώ να μου καταθέσετε  αντίγραφο της και να με ενημερώσετε για ποιο λόγο το θέμα αυτό δεν έχει έρθει ακόμα προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για συζήτηση;

Πόσες χιλιάδες ευρώ στοίχησε  η μελέτη που έγινε με εντολή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου;

Σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012)Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Μεταφορών και Δημοσίων Έργων  και άλλες διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει η διαδικασία αδειοδότησης των ΕΔΧ παρακαλώ να μου απαντηθεί εγγράφως για ποιο λόγο το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου:

1.Δεν    έχει αποφασίσει για την συνένωση υφιστάμενων όμορων δήμων εντός της Περιφερειακής Ενότητας και συγκεκριμένα για το Νομό της Σάμου ;

2.Γιατί δεν έχει αποφασίσει ο δήμος ανατολικής Σάμου και δεν  έχει ορίσει τα διοικητικά όρια της έδρας ;

Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ 3898/2018 της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου η τοποθέτηση των πινακίδων πρέπει να γίνεται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες οδούς Υπηρεσίες των Δήμων η της Περιφέρειας σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές:

Γιατί  η δημοτική αρχή ανατολικής Σάμου δεν έχει τοποθετήσει πινακίδες σήμανσης στα διοικητικά όρια των ΕΔΧ Ταξί περιμετρικά των εδρών τους για την σωστή λειτουργία της μονής και διπλής χρέωσης διότι υπάρχει χρέωση εντός των εδρών με διπλή ταρίφα;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης