Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτες τους Υπουργούς Οικονομικών, και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού  Συμβουλίου Κρήτης,

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, συζήτησε την αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη βούληση -πρόθεση της ΕΤΑΔ ΑΕ, να ανακαλέσει την παραχώρηση των ακινήτων στο χώρο της Πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών από την εταιρεία «ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ», τα

οποία είχαν παραχωρηθεί σε προγενέστερο χρόνο και μάλιστα πριν τη λήξη της

ισχύουσας σύμβασης παραχώρησης και στα οποία ακίνητα έχει ανεγερθεί και

λειτουργεί το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (Δ.Ε.Κ.Κ.),

Το Περιφερειακό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι:

  1. Η περιοχή της Πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών (Π.Α.Β.Γ.), λόγω της

θέσης της αλλά και της σπουδαιότητάς της εντάσσεται σε ένα δυναμικό περιβάλλον,

  1. Την ανάγκη εξασφάλισης και κατοχύρωσης του δημόσιου χαρακτήρα και

ρόλου του συγκεκριμένου ακινήτου, με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών και

δραστηριοτήτων που αποφέρουν όφελος στην κοινωνία ως την κατ’ εξοχήν

δημόσια υποδομή εκθεσιακού χώρου σε όλη την ΚΡΗΤΗ,

  1. Την αδιαπραγμάτευτη θέση της τοπικής κοινωνίας και όλων των φορέων

της Κρήτης, το ακίνητο αυτό να διατηρήσει τον κοινωφελή του χαρακτήρα του και να μην αποτελέσει συμπλήρωμα της προς υλοποίηση ιδιωτικής επένδυσης που σχεδιάζεται στην υπόλοιπη έκταση,

  1. Την ανάγκη αναβάθμισης και διαχείρισης από τους τοπικούς φορείς του

Δ.Ε.Κ.Κ., το οποίο έχει ανεγερθεί από Ευρωπαϊκούς πόρους και από πόρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αποτελέσει ένα βασικό έργο υποδομής της τοπικής οικονομίας,

αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος και τη συνέχιση παραχώρησης

του ακινήτου στην εταιρεία «ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ» καθώς και την ανάκληση του εγγράφου

της ΕΤΑΔ για επιστροφή του ακινήτου.

Πατήστε στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε:

απ 29-8 Ψήφισμα για ανάκληση παραχώρησης ακινήτων απο ΕΤΑΔ ΑΕ