Ηράκλειο, 13-4-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών

 

 

Θέμα: Υλοποίηση του έργου : «Κατασκευή Φράγματος Ασιτών- Πρινιά»  

Την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ασιτών – Πρινιά» διεκδικεί πλήθος φορέων.

Σε κοινή της επιστολή η   νεοσύστατη επιτροπής φορέων1 αναφέρει ότι το έργο αυτό  αποτελεί εδώ και δεκαετίες γενική επιθυμία των κατοίκων της περιοχής.

Η κατασκευή του φράγματος Ασιτών- Πρινιά κρίνεται αναγκαία γιατί θα καλύψει αρδευτικές ανάγκες μιας μεγάλης περιοχής του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Γόρτυνας, που αποτελούσαν το νότιο τμήμα της επαρχίας Μαλεβιζίου, γνωστής για την ποιότητα του εδάφους, του κλίματος και των παραγόμενων προϊόντων.

Έχουν ολοκληρωθεί  όλες οι διαδικασίες ώστε να καταστεί το έργο ώριμο για δημοπράτηση (κτηματογραφήσεις, αναμόρφωση μελέτης κ.λ.π. )

Επίσης, υπάρχει  πολεοδομική μελέτη της περιοχής εκβολής του «Ξεροπόταμου» στη θάλασσα. Η περιοχή αυτή ανήκει στους Δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου  και πρόκειται για την περιοχή που πλημμυρίζει πολύ συχνά  από τα νερά του Ξεροπόταμου., δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στους κατοίκους καθώς είναι  πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή.

Όπως εκτιμάται από τη μελέτη  του Ο.ΑΝ.Α.Κ. είναι προφανές ότι με την κατασκευή του φράγματος «Ασιτών – Πρινιά», περιορίζεται η πλημμυρική απορροή και το πρόβλημα της περιοχής «Ξεροποτάμου» θα μειωθεί δραστικά

Προϋπόθεση για τη λύση αυτή είναι η κατασκευή του φράγματος Ασιτών- Πρινιά που λόγω πληρότητας μελετών θεωρείται ώριμο.έργο. Μεγάλο επίσης πλεονέκτημα του φράγματος Ασιτών- Πρινιά είναι η καθαρότητα του νερού που θα συγκεντρώνεται η οποία εκτιμάται περί τα 2.000.000 m3 ετησίως

Επίσης το ανωτέρω έργο θα είναι σίγουρα ανταποδοτικό καθώς μετά τη λειτουργία του οι αρδευτικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής θα εξυπηρετούνται  με φυσική ροή και όχι με την δαπανηρή διαδικασία της άντλησης.

 

 

 
Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

 

Θα υπάρξει άμεσα η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση του ανωτέρω έργου;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης

 

 

 

* Τα μέλη της επιτροπής

Πρόεδρος Κοινότητας Άνω Ασιτών Πιπεράκης Ευάγγελος

Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Μύρωνος Σηφάκης Ιωάννης

Πρόεδρος Κοινότητας Κάτω Ασιτών Χριστοδουλάκης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Κοινότητας  Πενταμοδίου Τσατσάκης Γεώργιος             

Πρόεδρος Κοινότητας Πετροκεφάλου Αγγουριδάκης Εμμανουήλ                      

Πρόεδρος Κοινότητας Πυργούς  Χαιρέτης Ν. Μιχάλης                  

Πρόεδρος Κοινότητας Πρινιά  Καταντωνάκης Νικόλαος  

Αντιπρόεδρος ΣΑΣΟΕΕ Καμπιτάκης Μιχαήλ                                                 

Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίου Μύρωνος Μαγκουσάκης Ευστράτιος

Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Άνω Ασιτών  Κοπιδάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάτω Ασιτών  Σκουλάς Εμμανουήλ

Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Πυργούς Μακράκης Μιχαήλ

Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Πρινιά Θεοδοσάκης  Γεώργιος

Μέλος Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίου Μύρωνος Ρεθυμνιωτάκης Γεώργιος

Μέλος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάτω Ασιτών Καραγιαννάκης Νικόλαος

Μέλος Αγροτικού Συνεταιρισμού Πρινιά Αστρινάκης Παντελής