Ηράκλειο, 13-4-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

ΘΕΜΑ : Πίνακες Ειδικής Αγωγής

Σε επιστολή των Τελειόφοιτων Ειδικής Αγωγής αναφέρουν ότι η αναβολή έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 κατά μια εβδομάδα λόγω κορωνοιού, συνετέλεσε στην μετάθεση όλων των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων. Το γεγονός αυτό πλέον έχει σταθεί εμπόδιο στην έγκαιρη έκδοση των βεβαιώσεων ολοκλήρωσης σπουδών .

Όλοι είναι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, είτε θα ολοκληρώσουνε εντός Μαΐου τις υποχρεώσεις τους προς τα πανεπιστήμιά, όμως για λόγους γραφειοκρατικούς δεν μπορούνε να λάβουνε εγκαίρως την “Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών με ημερομηνία κτήσης πτυχίου”. Αυτό σημαίνει, πως αν η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήξει τέλη Μαΐου, θα βρεθούνε εκτός των πινάκων, για κυριολεκτικά,  μερικές μέρες διαφορά.

Για πολλά χρόνια τώρα οι εκπαιδευτικές δομές ειδικής αγωγής στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς με ακαδημαϊκές σπουδές που δεν είναι εξειδικευμένες στην ΕΑΕ, καθώς πολλές θέσεις καλύπτονται από εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής. Φαινόμενο που θα συνεχιστεί αν δεν δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους απόφοιτους ΕΑΕ να συμμετέχουν στην επικείμενη προκήρυξη.

Για τα επόμενα τρία (3) χρόνια οι πίνακες θα κλειδώσουν και πάλι, γεγονός που σημαίνει ότι αν δεν καταθέσουνε τα πτυχία τους θα παραμείνουμε αποκλεισμένοι για όλο αυτό το διάστημα από τη Δημόσια Εκπαίδευση και ενδεχομένως άνεργοι.

Δεδομένου ότι δεν πρέπει να μείνει κανείς/μιά φοιτητής/τρια εκτός πινάκων, για μερικές μέρες, αφού, κάτι τέτοιο θα αποτελέσει μεγάλη αδικία .

Ερωτάσθε κα. Υπουργέ:

Θα δρομολογηθεί η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών προς το τέλος του Ιουνίου, ώστε να προλάβουνε όλοι να καταθέσουνε τα πτυχία τους;

Έχει προβλεφθεί σε πε περίπτωση που δεν δοθεί δρομολογηθεί η προθεσμία για το τέλος Ιουνίου να γίνονται δεκτές από τον ΑΣΕΠ οι Βεβαιώσεις Περάτωσης Σπουδών ΧΩΡΊΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ, με ανοιχτή την ημερομηνία κατάθεσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών με ημερομηνία κτήσης;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης