Ηράκλειο, 11-4-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού,

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα: Επανεξέταση του 8μηνου κωλύματος στους πίνακες κατάταξης αρχαιοφυλάκων

 

Σε επιστολή της η Παγκρήτια Ένωση Πτυχιούχων Αρχαιοφυλάκων (Π.Ε.Πτ.Α), αναφέρει ότι στην ανακοίνωση με αριθμό ΣΟΧ1/2022 του ΥΠ.ΠΟ.Α. και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, απεστάλη έγγραφο από το Υπουργείο  προς τις Περιφερειακές  Υπηρεσίες αξιολόγησης των αιτήσεων,  ζητώντας οι χιλιάδες αιτήσεις (τουλάχιστον 10,000) να εξεταστούν «πολύ σχολαστικά και με μεγάλη προσοχή», από τις 7/04/2022 (τελευταία ημέρα των ηλεκτρονικών αιτήσεων) μέχρι και τις 11/04/2022, ώρα 10:00π.μ., δηλαδή εντός 5 ημερών, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου.

Υπό την ακραία αυτή χρονική πίεση, τυχόν λάθη στη μοριοδότηση των κριτηρίων- προσόντων των υποψηφίων συνεπάγονται την κατάθεση ενστάσεων κατά των πινάκων κατάταξης, απολύσεις- προσλήψεις βάσει των νέων πινάκων και τελικά μικρότερες συμβάσεις για τους προσληφθέντες.

Επιπλέον, με άλλο εσωτερικό έγγραφο υποδεικνύεται ως ημερομηνία πρόσληψης του προσωπικού η 15η Απριλίου, προτού ολοκληρωθεί η 10ήμερη προθεσμία υποβολής των ενστάσεων, όπως αναφέρεται στο νέο νόμο του ΑΣΕΠ, περί προσλήψεων ΣΟΧ. Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα, εάν προσβάλλεται η νομιμότητα της διαδικασίας.

Θέτοντας αυθαίρετα την 15η Απριλίου ως ημερομηνία πρόσληψης όλων των υποψηφίων, υπολογίζεται εκ των προτέρων,  με βάσει αυτήν, το 8μηνο κώλυμα  στους πίνακες κατάταξης και όχι με βάση την ημερομηνία της «εν τοις πράγμασι πρόσληψης», όπως ορίζεται στο Παράρτημα που συνοδεύει τις προκηρύξεις ΣΟΧ. Σύμφωνα με την Ενιαία Προκήρυξη, η ημερομηνία πρόσληψης δεν επιτρέπεται να είναι νωρίτερα από το 10ήμερο των ενστάσεων. Συνεπώς, οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα κινδυνεύουν να καταταχθούν μετά τους συνυποψήφιούς τους με επικουρικά προσόντα, καθώς υφίστανται κώλυμα 8μήνου, εάν προσληφθούν την 15η Απριλίου.

Αποκλείονται, έτσι, πιστοποιημένοι Αρχαιοφύλακες από τη φύλαξη, πληροφόρηση, και εύρυθμη λειτουργία των Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια επισκεπτών , εκθεμάτων και χώρων.

Δεδομένου ότι η Κρήτη αν και η κατεξοχήν τουριστική περιφέρεια της χώρας, έχει δεχθεί μεγάλη μείωση στις θέσεις των συμβασιούχων Αρχαιοφυλάκων τα τελευταία χρόνια.

 

 

 

Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί:

 

Θα γίνει επανεξέταση του 8μηνου κωλύματος, από την κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία, με βάση υπολογισμού του κωλύματος την ‘’εν τοις πράγμασι’’ ημερομηνία πρόσληψης και σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του δεκαήμερου υποβολής των ενστάσεων;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης