Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

 

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή υπογεγραμμένη από νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.

Η επιστολή ζητάει  τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α` 13) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/2020. Η εν λόγω διάταξη προβλέπει ανελαστικά και δίχως εξαιρέσεις υποχρέωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών να παραμείνουν στην περιοχή τοποθέτησης τους για δύο έτη, χωρίς να αναγνωρίζεται προηγούμενη δημόσια υπηρεσία, με όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές να μην επιτρέπονται αδιακρίτως, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας, καθώς η ρύθμιση αυτή εισάγει σοβαρή διάκριση έναντι άλλων κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων και παραγνωρίζει το γεγονός ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν υπηρετήσει επί σειρά ετών ως αναπληρωτές, με δεδομένες σοβαρές οικονομικές και προσωπικές συνέπειες λόγω της διαρκούς μετακίνησης στην επικράτεια.

 

Πατήστε στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ_ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ_ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ