Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη την Υπουργό

Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή που υπογράφηκε από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς θεατρολόγους που διδάσκουν το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής περισσότερα από 10 χρόνια στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, με αλλεπάλληλες συμβάσεις εργασίας.

 

Η επιστολή αναφέρει ότι η πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει για την ίδρυση οργανικών θέσεων και τη σταθερή τους παρουσία στα σχολεία. Δέκα –και πλέον– έτη μετά και ακόμη περιμένουν. Κάθε χρόνο, μετακινούνται για όπου η εκπαιδευτική ανάγκη τους καλεί, από νομό σε νομό και από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη.

Η επιστολή ζητάει:

  • τη σύσταση οργανικών θέσεων τόσο για τους θεατρολόγους εκπαιδευτικούς ΠΕ91.01, όσο και για όλες τις κοινές ειδικότητες που δεν έχουν ακόμα οργανικές θέσεις αντίστοιχες των λειτουργικών αναγκών.

την κατανομή θέσεων των επερχόμενων διορισμών μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Ζητούν ισοκατανομή, κατά αναλογία προσλήψεις, στη βάση των πραγματικών αναγκών και δικαιοσύνη στον τρόπο απορρόφησης προσωπικού από όλους τους κλάδους που προσφέρουν στο ελληνικό σχολείο

Πατήστε στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-200-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ-10ΕΤΟΥΣ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΤΕΛΙΚΟ