Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη την Υπουργό

Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή των Κοσμητόρων των Σχολών (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) και των Προέδρων των Τμημάτων Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ­ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ­ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ­ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ­ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Η επιστολή αναφέρει ότι οι κοσμήτορες των σχολών συμφωνούν απόλυτα με την πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχολογίας της Άσκησης και του Αθλητισμού για την τροποποίηση του Άρθρου 46, ή εναλλακτικά αν δεν υπάρχει χρόνος να εκτιμήσετε την συγκεκριμένη τροποποίηση που προτείνεται στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου, το συγκεκριμένο Άρθρο να αποσυρθεί προσωρινά και να το επαναφερθεί στο προσεχές μέλλον λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που εκφράσανε, τις οποίες δεν είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν στη διαβούλευση ώστε να επεξεργαστούν ενδελεχώς, αφού το συγκεκριμένο άρθρο 46 δεν υπήρχε στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε για διαβούλευση.

 

Πατήστε στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε:

Νέα Επιστολή Κοσμητόρων ΣΕΦΑΑ & Προέδρων ΤΕΦΑΑ για άρθρο 46 ΝΣ Αθλητισμού 5-3-2022