Ηράκλειο, 14-3-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

 Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Οικονομικών,

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

ΘΕΜΑ: Υπέρογκες αυξήσεις κόστους  στους  λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας

 

Σε επιστολή της η Εθνική Ομοσπονδία Ενώσεων Προστασίας Πολιτών Καταναλωτών Δανειοληπτών επισημαίνει, την υπέρμετρη αύξηση του κόστους της ενέργειας στους τελικούς χρήστες, είτε αυτοί είναι  οικιακοί  οι καταναλωτές είτε αυτοί είναι εταιρικοί χρήστες.

Συγκεκριμένα οι αυξήσεις που καταγράφονται έως στιγμής έχουν ως ακολούθως:

 

  • Αύξηση στο Φυσικό Αέριο της τάξεως του 20%  πάνω από 180/MWH

 

  • Αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα της τάξεως του 30% έως 170%   από 134,73/MWPστα 198,34/ MWP

 

Και παρόμοιες αυξήσεις αναμένονται ή έχουν ήδη συντελεστεί  και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης και στα ναυτιλιακά καύσιμα κτλ.

 

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω αυξήσεων θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο τόσο για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς όσο και για την βιωσιμότητα δεκάδων χιλιάδων πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων οικογενειακών επιχειρήσεων.

 

Όλα τα δεδομένα αλλά και οι εκτιμήσεις οικονομολόγων και αναλυτών γεωστρατηγικής , συγκλίνουν στο συμπέρασμα, ότι ασχέτως του πόσο θα διαρκέσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις, η ενεργειακή κρίση θα συνεχιστεί δια όλο το υπόλοιπο του 2022 και πιθανότατα θα εξομαλυνθεί το 2023, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε γεωστρατηγικές, γεωπολιτικές και γεωοικονομικές συνθήκες και εξελίξεις.

 

Για τους ανωτέρω λόγους, ζητάνε από τα αρμόδια όργανα της ελληνικής πολιτείας όπως προβούν στις κάτωθι ενέργειες

 

1)  Να πραγματοποιηθεί έλεγχος από τα αρμόδια εποπτεία και ελεγχικά  όργανα της πολιτείας στους παραγωγούς και παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης,  ναυτιλιακών καυσίμων κτλ, προκειμένου να διαπιστωθεί και να εξακριβωθεί εάν απορροφάτε το πραγματικό ποσοστό αύξησης κόστους της ενέργειας, ή υπάρχουν φαινόμενα εκμετάλλευσης και αισχροκέρδειας.

2)  Δια λόγους δημοσίου συμφέροντος και έκτατης ανάγκης και με νομοθετική ρύθμιση, να καθοριστεί πλαφόν κατά ανωτέρα, όριο σε ποσοστό 2% περιθωρίου κέρδους σε όλους τους παρόχους, παραγωγούς, προμηθευτές πάσης φύσεως και μορφής  ενέργειας εις την ελληνική επικράτεια.

3)   Με Υπουργική Απόφαση να καταστεί υποχρεωτικός ο διακανονισμός των οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, σε αριθμό δόσεων και σε προϋποθέσεις που θα καθοριστούν από την ελληνική πολιτεία και από το ελληνικό κοινοβούλιο, θα είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και δεν θα εναπόκειται στην προαίρεση των προμηθευτών, παρόχων, παραγωγών πάσης φύσεως και μορφής στην ελληνική επικράτεια.

 

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης θα ικανοποιήσετε τα αιτήματα της Ομοσπονδίας;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης