Ηράκλειο, 14-3-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Θέμα: Προτάσεις του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Σωματείου Στελεχών Εργαζομένων στο ΕΣΠΑ σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

Το Πανελλήνιο Σωματείο Στελεχών στο ΕΣΠΑ που αριθμεί περί τα  650 μέλη, αναφέρει ότι  τη δεδομένη χρονική περίοδο- κρίνεται απαραίτητο ο μηχανισμός διαχείρισης του ΕΣΠΑ όχι μόνο να παραμείνει ισχυρός αλλά και να ενισχυθεί περαιτέρω.

Σημειώνεται επίσης, ότι τα στελέχη τους έχουν επωμιστεί και την ταυτόχρονη υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης.

Ως εκ τούτου και κατ’ ελάχιστον πρέπει:

  • Το καθεστώς τοποθέτησης/απόσπασης των στελεχών να είναι σταθερό και διασφαλισμένο
  • Να εφαρμοστεί πλήρως η ισότιμη μεταχείριση στο σύνολο του προσωπικού, όπως ρητά και σαφή ορίζεται στο Εταιρικό Σύμφωνο Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • να προβλεφθεί νομική κάλυψη για αστική ευθύνη, για τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους

Στο ως άνω πλαίσιο ορθά προβλέπεται στο Σ/Ν η αυτοδίκαιη παράταση των αποσπάσεων, καθώς και η πρόβλεψη για χορήγηση μη μισθολογικών παροχών σε όλα τα στελέχη υπό το πρίσμα της ενιαίας διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, την εξυπηρέτηση των λειτουργικών και εργασιακών αναγκών του συστήματος και των δομών του ΕΣΠΑ, επιπρόσθετα είναι αναγκαίο να προβλεφθεί:

  • η ταχύτερη και ευέλικτη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών μετάταξης του άρθρου 66 παρ. 13α Σ/Ν. (σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης δεν συντελεί σ’ αυτό),
  • η δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού από μία Ειδική Υπηρεσία σε άλλη, για κάλυψη αναγκών όλων των Ειδικών Υπηρεσιών χωρίς σύνθετες προϋποθέσεις / πλαίσιο εύρυθμης κινητικότητας για ενίσχυση της αποδοτικότητας
  • νομική προστασία για το σύνολο των υπαλλήλων, που υπηρετεί στο μηχανισμό του ΕΣΠΑ, αντίστοιχη με αυτή που προβλέπεται για τους ελεγκτές της Αρχής Ελέγχου (ΕΔΕΛ) στο άρθρο 18 (παρ. 9) του Σ/Ν για την αστική ευθύνη.

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης