Ηράκλειο, 14-3-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Προστασίας του Πολίτη

 

ΘΕΜΑ: Νομοθετική ρύθμιση για την αναγνώριση βαθμολογικά της προϋπηρεσίας των ΠΠΥ που προσελήφθησαν από την προκήρυξη των 725 Πυροσβεστών

 

Σε επιστολή του το Σωματείο Πυροσβεστών Ν. Ηρακλείου   «Οι τρεις Παίδες εν καμίνω»  αναφέρουν ότι κατά το έτος 2014 και συγκεκριμένα 31/12/2013 και 1/8/2014 πραγματοποιήθηκε σε δύο εκπαιδευτικές σειρές η πρόσληψη δοκίμων Πυροσβεστών από την προκήρυξη των 725 Δόκιμων Πυροσβεστών.

 

Στον εν λόγω διαγωνισμό επέτυχαν και προσλήφθηκαν και εν’ ενεργεία έως τότε Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, για τους οποίους όμως η πρόσληψη και εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία έπρεπε ταυτόχρονα να προηγηθεί η παραίτηση τους από ΠΠΥ.

 

Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής, αποτελεί το γεγονός ότι για την προαγωγή των συγκεκριμένων μόνιμων πυροσβεστών στον επόμενο βαθμό επί τη βάση του χρόνου υπηρεσίας τους, ο υπολογισμός ξεκινάει εσφαλμένα από το έτος 2014, δηλαδή το έτος εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία και όχι από το ορθό έτος 2012 που προσελήφθησαν ως ΠΠΥ.

 

Τονίζουν ότι είναι ευκόλως κατανοητό ότι 2-2,5 χρόνια υπηρεσίας δεν υπολογίζονται βαθμολογικά όπως ισχύει για τους λοιπούς ΠΠΥ που προσελήφθησαν το 2012 με δυσμενείς συνέπειες τόσο στην βαθμολογική όσο και στην οικονομική εξέλιξη, λόγω της μη ισόνομη βαθμολογική εξέλιξη τους,δημιουργώντας παράλληλα, υπαλλήλους δύο ταχυτήτων οι οποίοι υπηρετούν στην ίδια υπηρεσία.

 

Συνεπώς θα πρέπει νομοθετικά να διορθωθεί αυτή η παράλογη ρύθμιση η οποία καταλήγει στην πρακτική όπου πυροσβέστες με ίδια χρόνια υπηρεσίας, παρά του ότι μονιμοποιήθηκαν 2-2,5 χρόνια νωρίτερα υστερούν και να διαφέρουν βαθμολογικά.

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Θα προχωρήσετε στην νομοθετική ρύθμιση για την αναγνώριση βαθμολογικά της προϋπηρεσίας των ΠΠΥ που προσελήφθησαν από την προκήρυξη των 725 Πυροσβεστών;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης