Ηράκλειο, 8-3-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και
Προστασίας του Πολίτη

 

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα μονιμοποίησης των ΠΠΥ που αποφοίτησαν από το Λύκειο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ανανεώσιμης θητείας τους

 

Σε επιστολή του το Σωματείο Πυροσβεστών Ν. Ηρακλείου   «Οι τρεις Παίδες εν καμίνω»  αναφέρουν ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.8 του Νόμου 3938/2011, θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα των ΠΠΥ, οι οποίοι είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου, να μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του Πυροσβέστη. Κατά την εφαρμογή της διατάξεως αυτής από 1/4/2018 εντάχθηκαν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό όσοι ΠΠΥ κατά το έτος υποβολής της αιτήσεως τους στην προκήρυξη πρόσληψης των 4000 ΠΠΥ (Έτος 2011) δεν είχαν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου, ανεξάρτητα αν είχαν αποφοιτήσει από αυτό πριν την συμμετοχή στην προκήρυξη ή κατά την διάρκεια της πενταετούς θητείας τους που είχαν προσληφθεί.

Όμως το Φεβρουάριο του έτους 2022 ολοκληρώθηκε και η δεύτερη πενταετία των ήδη υπηρετούντων ΠΠΥ και οι οποίοι κληθήκαν να την ανανεώσουν εκ νέου. Αρκετοί όμως συνάδελφοι εξ αυτών των ΠΠΥ, δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν απολυτήριο τίτλο λυκείου κατά την πρώτη πενταετή θητεία τους κάτι που όμως κατάφεραν και απέκτησαν κατά την δεύτερη.

Σημειώνεται ότι με την υπ’Αριθ. Πρωτ. 48902 οικ. Φ. 300.2 18/8/2021 δόθηκε η δυνατότητα μόνο να ανανεώσουν την θητεία τους εκ νέου ως ΠΠΥ και όχι να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό αφού πλέον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου.

Για αυτούς που πληρούν όλα πλέον τα κριτήρια του νόμου για μονιμοποίηση, ζητάνε την έκδοση των κατάλληλων κανονιστικών πράξεων, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό της Υπηρεσίας όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.8 του Νόμου 3938/2011 αντί μόνο η δυνατότητα ανανέωσης της θητεία τους, περιορισμός που δεν απορρέει από καμία διάταξη του Νόμου 3938/2011.

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Θα προχωρήσετε στην έκδοση των κατάλληλων κανονιστικών πράξεων, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό της Υπηρεσίας;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης