Ηράκλειο, 15-2-2022

ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: Παροχή πληροφοριών και διοικητικών εγγράφων

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης,( ΒΟΑΚ) ανήκει στο πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας, και είναι ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που θα χρηματοδοτηθούν. Ένα έργο πνοής για την οδική ασφάλεια στο νησί.

Παρακαλώ όπως μου γνωρίσετε εάν έχει εκπονηθεί Προμελέτη οδοποιίας των παρακάμψεων των πόλεων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ και, σε θετική περίπτωση, παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε σχετικά αντίγραφα αυτής σε ηλεκτρονική (ή έντυπη) μορφή, καθώς και της τυχόν συνταχθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

 

Ο αιτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης