Ηράκλειο, 9-2-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Εσωτερικών

 

Θέμα: Διαχείριση της ζώνης Λιμένα Λινοπεραμάτων, από τον Δήμο Μαλεβιζίου

Σε επιστολή του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, κ. Μενέλαος Μποκέας αναφέρει ότι στο πλαίσιο των θέσεων που έχουν εκφραστεί με το αριθμό απόφασης 27/2021 (9-3-2021) ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, πάγια θέση και δίκαιο αίτημα είναι η χρήση, εκμετάλλευση και διαχείριση της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της περιοχής Λινοπεραματων να αποδοθούν στο Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Μαλεβιζίου.

Μία ζώνη που αφενός τέμνει την καρδιά της τουριστικής περιοχής και αφετέρου πλήττει την ανταγωνιστικότητα του τόπου, χωρίς ποτέ μέχρι σήμερα να αποδοθεί ούτε ευρώ αντισταθμιστικού όφελους από τις υφιστάμενες λειτουργίες στην τοπική κοινωνία.
Δεδομένο ότι το δημοτικό λιμενικό ταμείο Μαλεβιζίου πρέπει και μπορεί να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε σχέση με την αναβάθμιση και τη διαχείριση της περιοχής την επόμενη ημέρα, ως γεωγραφικής περιοχής ευθύνης του, ικανοποιώντας έτσι και το δίκαιο αίτημα απόδοσης εσόδων στην τοπική κοινωνία

Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί:

θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2738/1999 και συγκεκριμένα του άρθρου 28 «Δημοτικά και Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία και Γραφεία Ναυτιλίας» με την οποία θα ανακαθορίζονται:

  1. Η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του Λιμενικού ταμείου Μαλεβιζίου, με συμπερίληψη της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της περιοχής των Λινοπεραμάτων
  2. Οι αντίστοιχοι πόροι, οι οποίοι αποτελούν ειδικά έσοδα, για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβαση στους λιμένες ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου και των γύρω χερσαίων περιοχών που συνδέονται με αυτούς
  3. κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση διοίκησης και διαχείρισης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαλεβιζίου κατ’εφαργμογή του ΦΕΚ Α’ 149 (5-7-2021).

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης